Indhold

Dette afsnit handler om reduceret godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift i forbindelse med overskudsvarme.

Afsnittet indeholder:

Nye regler om overskudsvarmeafgift, som endnu ikke er trådt i kraft, er ikke beskrevet i denne udgave af Den juridiske vejledning.

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 er overskudsvarmeafgiften i elafgiftsloven bortfaldet.

For bilagsvirksomheder, jf. bilag 1 til LBK nr. 308 af 24. marts 2017, finder ovennævnte ændring først anvendelse fra og med den 1. januar 2023. Før denne dato skal bilagsvirksomheder betale overskudsvarmeafgift efter reglerne i den tidligere elafgiftslov, jf. LBK nr. 1321 af 26. august 2020.

Vedrørende bilagsvirksomheder, jf. bilag 1 til LBK nr. 308 af 24. marts 2017, anvendes § 8, stk. 2 og 3 i lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Denne udgave af Den juridiske vejledning indeholder ikke en nærmere gennemgang af ovennævnte tidligere regler om overskudsvarmeafgift for bilagsvirksomheder. For denne nærmere gennemgang henvises der til Den juridiske vejledning 2020-2.

Se også

Se også afsnit om E.A.4.6.10.1 regel og grundlag.