Skemaet viser i hovedtræk momsregistrerede virksomheders adgang til afgiftsgodtgørelse i pct. eller brøk for perioden fra 1. januar 1996 til 31. december 2007. Noterne bliver forklaret under skemaet:

Afgift

  Proces-formål1) 

Rumvarme / varmt brugsvand

 

 1996

1997

1998

1999

2000- 2004

2005- 2007

1996

1997

1998-2007 

Olie, elektricitet2), kul og LPG-gas

 100

100

100

100

100

100

70

35

0

Naturgas og bygas

 100

100

100

100

100

100

0

0

0

CO2-afgift - let proces

 50

40

30

20

10

0

0

0

0

CO2-afgift - tung proces

 95

90

85

80

75 

13/18 

0

0

0

1)      Motorbrændstof, der anvendes ved mark- og skovarbejde og lignende, betragtes som anvendt til procesformål

2)      Der er som hovedregel kun 75 pct. fradrag for el distributionsbidraget, der blev indført pr. 1. juli 1999.