Nedenstående oversigt viser i hovedtræk godtgørelsessatserne, som har været gældende fra 1. januar 2008 til 31. december 2009. Noterne bliver forklaret under skemaet:

 Afgift

Procesformål (let proces) 

Procesformål (tung proces) 

Rumvarme/varmt brugsvand 

Energiafgift af olie, petroleum, LPG-gas og raffinaderigas 

100 pct. 1)

100 pct.

0 pct.

Energiafgift af kulprodukter

100 pct.

100 pct.

0 pct.

Energiafgift af elektricitet 

100 pct. 2) 3)

100 pct. 2)3)

0 pct.

Energiafgift af naturgas og bygas 

100 pct. 1)

100 pct.

0 pct.

CO2-afgift af elektricitet

0 pct.

61/86 4) 5)

0 pct.

CO2-afgift af andet energiforbrug

0 pct.

13/18 6)

0 pct.

1)      Motorbrændstof, der anvendes ved mark- og skovarbejde og lignende, betragtes som anvendt til procesformål

2)      Der var ikke afgiftsgodtgørelse for elforbrug til ydelser, som var omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven

3)      Der var dog ikke godtgørelse for 1 øre pr. kWh af el distributionsbidraget. Virksomheder med et samlet årligt forbrug på over 15 mio. kWh kunne få 100 pct. godtgørelse af el distributionsbidraget for forbrug af elektricitet, der oversteg 15 mio. kWh

4)      Der ydes kun afgiftsgodtgørelse for visse typer af elforbrug til formål nævnt i proceslistens nr. 3, 4, 6, 11, 13, 14 og 15-37

5)      Godtgørelse af elektricitet til vækstlys, jf. CO2AL § 9, stk. 9, var også 61/86 af CO2-afgiften

6)      Godtgørelsen på 13/18 svarer til 72,22 pct.