Indhold

Dette afsnit handler om anvendelse af bundfradraget.

Afsnittet indeholder:

  • Anvendelse af bundfradrag
  • Årlig opgørelse
  • Dokumentation for ret til bundfradrag.

Anvendelse af bundfradrag

Bundfradraget gælder for et kalenderår ad gangen.

Der kan frit disponeres over bundfradraget indenfor kalenderåret. Virksomheden kan fx vælge at benytte bundfradraget først på året og først "betale" CO2-afgift, når bundfradraget er "brugt op", eller benytte bundfradraget sidst på året. Virksomheden kan også vælge at fordele bundfradraget ud over årets 12 måneder.

Bundfradraget kan modregnes i CO2-afgiften af brændselsforbrug til procesformål, dvs. forbrug af brændsler, der er godtgørelsesberettigede efter:

Bundfradraget kan også modregnes i CO2-afgiften af det brændselsforbrug, der er medgået til produktion af kulde til procesformål. Se CO2AL § 9 c, stk. 9.

Hvis bundfradraget i en virksomhed overstiger betalingen af afgifter, kan virksomheden udnytte det resterende bundfradrag i virksomhedens betaling af CO2-afgift for brændsler, der anvendes til fremstilling af elektricitet, og som er godtgørelsesberettigede eller afgiftsfrie efter reglerne i MINAL § 9, stk. 2 og 3, GASAL § 8, stk. 2 og 3, eller KULAL § 7, stk. 1 og 2.

Virksomheder, der får kompensation fra energinet skal modregne kompensationen i betalingen af afgifter.

Dette betyder, at en virksomhed med bundfradrag kan modregne bundfradraget i CO2-afgiften for forbrug af brændsler, som

  • berettiger virksomheden til godtgørelse af eller fritagelse for energiafgifter efter energiafgiftslovene (ikke elafgiftsloven)
  • anvendes til fremstilling af elektricitet, hvis der stadig er "overskud".

Virksomhederne har dermed en forbedret mulighed for at anvende bundfradraget.

Bundfradraget kan ikke overstige CO2-afgiften af virksomhedens samlede energiforbrug til procesformål i det pågældende kalenderår.

Et uudnyttet bundfradrag kan ikke udbetales eller overføres til et andet kalenderår.

Årlig opgørelse

Ved udløbet af hvert kalenderår skal virksomheden opgøre den samlede afgiftsbetaling for hver type af brændsel og det samlede forbrug af hver type af brændsel. Se CO2AL § 9 c, stk. 8.

Hvis den årlige opgørelse viser, at der fx fejlagtigt i løbet af kalenderåret er modregnet mere bundfradrag i CO2-afgiften end virksomheden er berettiget til, skal der ske en regulering/tilbageføring af den for meget godtgjorte CO2-afgift.

Dokumentation for ret til bundfradrag

Virksomheden skal opbevare dokumentation (regnskabsmateriale herunder beregning af bundfradraget) for basisårene (2003-2007) eller basisåret (2007), så længe bundfradraget benyttes. Se CO2AL § 12, stk. 3.