Indhold

Dette afsnit handler om regler, definition, formål og lovgrundlag for mineralogiske processer mv.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Definition
  • Formål
  • Lovgrundlag.

Regel

Der ydes fuld godtgørelse af afgift af brændsler, der anvendes til kemisk reduktion. Det ydes også fuld godtgørelse af afgift af varme og brændsler, der anvendes i elektrolyse eller anvendes direkte til opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer.

Det er en betingelse for godtgørelse af energiafgift efter reglerne for mineralogiske processer mv., at energiprodukterne anvendes direkte til processer, som er omfattet af proceslisten. Se bilag 1 til CO2AL.

Definition

Ved mineralogiske processer mv. forstås i denne sammenhæng kemisk reduktion, elektrolyse og metallurgiske og mineralogiske processer.

Mineralogiske processer er den oftest forekommende proces i denne kategori. Derfor anvendes begrebet "mineralogiske processer mv." i denne sammenhæng som samlebetegnelse for alle fire procesformer.

Formål

Formålet med reglerne for godtgørelse af energiafgifter for mineralogiske processer mv. er at mindske virksomhedernes tab af konkurrenceevne.

Lovgrundlag

Reglerne for den fulde godtgørelse energiafgifter af mineralogiske processer mv. findes i GASAL § 10 d, stk. 1-4, KULAL § 8 d, stk. 1-4 og MINAL § 11 d, stk. 1-4.