Omfattet af dette punkt er brændsler og varme fra brændsler, der anvendes direkte til opvarmning i metallurgiske processer. Opvarmningen skal foregå i anlæg, og de anvendte materialer skal gennem opvarmningen i anlæggene ændre kemisk eller indre fysisk struktur.

Metallurgiske processer kan fx omfatte smeltning af metal i en ovn, hvor metallets indre fysiske struktur forandres.

Energiforbrug vedrørende hjælpeprocesser, vil ikke være omfattet af fritagelsen for metallurgiske processer.

Det vurderes, at metallurgiske processer umiddelbart er relevant i forhold til nr. 30 på proceslisten.

Proceslisten nr. 30:

Der anvendes direkte til smeltning af metaller og glas og varmholdelse af smeltede metaller og glas samt direkte til fremstilling af valsede eller kontinuert støbte slabs og knipler samt til videreforarbejdning af slabs og knipler ved varmvalsning til plader, tråd, stænger og lignende varer af jern og stål, ikke yderligere forarbejdet ved fx sandblæsning mv., til metalvarmebehandlingsanlæg og til ventilation af lokaler, hvor smeltet metal og glas forarbejdes. Alene opvarmning af glas til over 300 grader samt varmholdelse af glas, der har været opvarmet herover i fremstillingsprocessen, betragtes som smeltning af glas samt varmholdelse af smeltet glas.

Det skal dog bemærkes, at smeltning af glas er en mineralogisk proces.