Godtgørelsessatser for energiafgifter af energiprodukter anvendt til mineralogiske processer mv. 

  

Momsregistrerede virksomheder med mineralogiske processer mv.

Elafgift

Elektricitet:

  • Energiafgift

 

 

Den fulde afgift fraregnet 0,4 øre/kWh

 

 

Kvoteomfattede virksomheder

Energiafgift

CO2-afgift

Brændsler:

  • Gasafgift
  • Kulafgift3)
  • Olieafgift

 

100 %

 

100 %

Ikke-kvoteomfattede virksomheder

Energiafgift

CO2-afgift

Brændsler:

  • Gasafgift
  • Kulafgift
  • Olieafgift

100 %

Bundfradrag2)

 

1)     Energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet er ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 afskaffet. Der er ingen afgrænsning af mineralogiske processer m.v. eller særlige regler herom i elafgiftsloven.

2)      Mulighed for eventuelt at opnå et bundfradrag. Se CO2AL § 9 c for beregning af bundfradraget og afsnit E.A.4.6.5 om bundfradrag i betaling af CO2-afgift

3)      Særlige regler for tillægsafgift på affaldsbaseret varme. Som udgangspunkt er tillægsafgiften ikke godtgørelsesberettiget. Se KULAL § 8, stk. 3, 1. pkt., § 11, stk. 2, 3. pkt. og varmeforsyningsloven § 20, stk. 12 og 13. Der gælder tilsvarende regler for CO2-afgift af ikke bionedbrydeligt affald på varme som i KULAL § 11, stk. 2, 3. pkt. Se CO2AL § 12, stk. 2, 2. pkt.