Regel

Momsregistrerede virksomheder inden for jordbrug, gartneri og skovbrug mv. kan opnå godtgørelse helt eller delvist for afgiften af brændsler, der er forbrugt i virksomheden.

Formål

Formålet med reglerne for godtgørelse til virksomheder inden for jordbrug, gartneri og skovbrug mv. er at mindske virksomhedernes tab af konkurrenceevne.