De generelle regler for godtgørelse af energiafgifter findes i GASAL § 10, stk. 1, KULAL § 8, stk. 1, og MINAL § 11, stk. 1. De generelle regler suppleres med særlige regler, der bl.a. er rettet mod virksomheder, der er omfattet af dette afsnit E.A.4.6.7 om gartnerier, landbrug, fiskeri mv. For afgift af elektricitet er gartnerier, jordbrug, fiskeri mv. omfattet af de generelle regler.

Reglerne for godtgørelse af afgift af brændsler til bl.a. jordbrug, gartneri og skovbrug mv. findes i GASAL § 10 b, stk. 1, KULAL § 8 b, stk. 1, og MINAL § 11 b, stk. 1. For væksthusgartnerier findes reglerne for godtgørelse af afgift af brændsler i GASAL § 10 c, stk. 1, KULAL § 8 c, stk. 1, og MINAL § 11 c, stk. 1, (EU's minimumsafgift).

Reglerne om godtgørelse af CO2-afgift findes i

  • CO2AL § 9 a, stk. 1, om kvoteomfattede virksomheders eget forbrug
  • CO2AL § 9 b, stk. 1, om virksomheders køb af kvoteomfattet varme
  • CO2AL § 9 c, stk. 1, om ikke-kvoteomfattede virksomheder.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.8 om kvoteomfattede virksomheder.