Dette afsnit handler om satsen for reduceret godtgørelse af energiafgifter i forbindelse med overskudsvarme. Nedsættelsen af godtgørelsen betegnes overskudsvarmeafgift.

Der gælder kun én afgiftssats pr. GJ for afgiftspligtig overskudsvarme. Der gælder dog særlige regler for overskudsvarme, som er baseret på afgiftspligtig biogas mv. Disse regler om biogas mv. er beskrevet i afsnit E.A.4.4.11.2.3.

Overskudsvarmeafgiften for 2022 udgør 25,8 kr. pr. GJ ►og for 2023 udgør 26,2 kr. pr. GJ◄ afgiftspligtig overskudsvarme.

Satserne for 2022 ►og 2023◄ fremgår af Skatteministeriets hjemmeside.

Efter 2015 reguleres satserne efter udviklingen i nettoprisindekset. Se MINAL § 32 a. Overskudsvarmeafgiften udgør 24,5 kr. pr. GJ i 2015-niveau.

For afgiftssatser for overskudsvarme for tidligere år, se Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit E.A.4.6.10.8 Satser ved nedsættelse.