Definition: Fordeling

Ved fordeling forstås en opdeling af energiforbrug på procesformål og rumvarme mv. Procesformål opdeles yderligere i proces og mineralogiske processer mv.

Definition: Måling

Ved måling forstås en fysisk opgørelse af forbruget af en mængde af en energikilde, et energiprodukt og/eller energibærende medier.