Ved fordeling af energiforbrug mellem procesformål og rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling eller mellem proces og mineralogiske processer mv. anvendes almindelige gængse målere.

Se også

Se afsnit E.A.4.6.14 om krav til teknisk måleudstyr og montering af dette i virksomhederne.

Virksomhedens opgaver

Det er virksomhedens ansvar, at installerede bimålere/fordelingsmålere virker rigtigt. Virksomheden skal straks sørge for, at defekte målere repareres eller udskiftes.

Virksomheden skal ved byggetekniske tegninger eller på anden måde kunne dokumentere, at målerne er placeret korrekt.