Regel

Virksomheden skal som hovedregel opgøre størrelsen af godtgørelsesberettigede energiafgifter og CO2-afgift for den samme afgiftsperiode, som virksomheden anvender ved angivelse af momstilsvaret efter momsloven.

For virksomheder med tilladelse til fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter er opgørelsesperioden dog alene måneden. Se FREMTBL § 2.

Lovgrundlag

Reglerne for opgørelse af godtgørelsesberettigede energiafgifter og CO2-afgift fremgår af ELAL § 11 a, GASAL § 12, KULAL § 9, MINAL § 12, og CO2AL § 10.