Der kan ikke umiddelbart foretages en beregning af den godtgørelsesberettigede energiafgift for energi, der indkøbes til blandet anvendelse (rumvarme, varmt brugsvand eller komfortkøling og proces), hvor der gælder forskellige godtgørelsesprocenter (blandet anvendelse).

For elektricitet er dette tilfældet for godtgørelsesberettiget afgift for energi, der er til blandet anvendelse, dvs. til formål, der er tilbagebetalingsberettigede efter elafgiftsloven, og til formål, der ikke er tilbagebetalingsberettigede efter loven.

Der skal i dette tilfælde ske en fordeling af den indkøbte energi og afgiften af denne. Grundlaget for fordelingen er det korrekt opgjorte energiforbrug til de forskellige formål.

Ved en virksomheds anvendelse af leverancer af energi til henholdsvis godtgørelsesberettigede og ikke godtgørelsesberettigede formål foretages opgørelsen af den godtgørelsesberettigede afgift a conto, jf. ELAL § 11 a, stk. 2-5, GASAL § 12, stk. 2-5, KULAL § 9, stk. 2-5 og MINAL § 12, stk. 2-5.

Bemærk

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 er der sket omfattende ændringer i reglerne om godtgørelse af elafgift. Godtgørelsen for rumvarme m.v. er øget, hvorved elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kWh (hel godtgørelse). Der gælder herefter samme godtgørelse for rumvarme m.v. og proces. Afgifterne af rumvarme m.v. og procesforbrug er herefter ens. I den forbindelse er der sket ophævelse af en række regler, herunder målerregler, for elektricitet til både procesformål og varmeleverancer/rumvarme/varmt brugsvand/komfortkøling (rumvarme m.v.).