Virksomheder, der er berettiget til godtgørelse af afgift efter mineralolieafgiftsloven, kulafgiftsloven, elafgiftsloven, gasafgiftsloven eller CO2-afgiftsloven, kan efter anmodning til Skattestyrelsen få den godtgørelsesberettigede afgift tilbagebetalt månedsvis. Se FREMTBL § 2.

Det er en betingelse, at virksomhedens samlede afgiftsbeløb udgør mindst 30.000 kr. årligt efter de nævnte love. Se FREMTBL § 2.

Der kan ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under 5.000 kr., men tilbagebetaling kan omfatte flere måneder under ét.

Se også

Se også afsnit E.A.4.7 om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.