Når der sker ændringer i satserne for energi- og CO2-afgifterne, bliver spørgsmålet om periodisering relevant for at sikre, at den korrekte godtgørelsessats anvendes. Periodiseringen tager udgangspunkt i, at det varerelaterede "udleveres til forbrug".

Godtgørelsessatsen vedrørende afgiften på varer i 2010 samt efterfølgende ændringer, fx ved et årsskifte, periodiseres synkront med periodiseringen af satsændringerne for den pågældende vare. Der er tale om et generelt princip, der også anvendes ved momsregistrerede virksomheders godtgørelse af energiafgifter.

Godtgørelsesperioder bruges bl.a. ved opgørelse af godtgørelse af afgift på energi indkøbt til procesformål, herunder også når energiforbrug skal fordeles mellem procesformål og ikke-proces formål med det formål, at få fradrag via momsangivelsen.

Eksempler på periodisering

Eksempel 1: Energiafgift, elektricitetsleverancer

Tilbagebetaling af energiafgiften vedrørende

  • en faktura dateret den 4. januar 2010 vedrørende årsregulering for 2009, samt
  • ny aconto betaling for første kvartal 2010 for elektricitetsleverancer

angives på den første momsangivelse (måned, kvartal, halvår) for 2010.

For årsreguleringen for 2009 skal godtgørelsessatsen for 2009 anvendes. For aconto betalingen for første kvartal 2010 skal godtgørelsessatsen for 2010 anvendes.

Tilbagebetalingen af energiafgiften vedrørende en aconto opgørelse for elektricitetsleverancer i første kvartal 2010, som er dateret december 2009 med sidste rettidige betalingsdato den 10. januar 2010, angives på den sidste momsangivelse for 2009.

Det er godtgørelsessatsen for 2010, der skal anvendes.

Eksempel 2: Energiafgift, Olieleverance

Tilbagebetalingen af energiafgiften vedrørende en olieleverance, der er foretaget den 28. december 2009 og faktureret den 30. december 2009, angives på den sidste momsangivelse for 2009.

Det er godtgørelsessatsen for 2009, der skal anvendes. Det er ikke afgørende for afgiftssatsen, hvornår faktureringen sker. Faktureringstidspunktet kan derimod være afgørende for opgørelse af godtgørelse i en godtgørelsesperiode.