Reglerne om registrering for lønsumsafgift er beskrevet i afsnit D.B.3.