Indhold

Dette afsnit handler om bogføring og regnskab af hensyn til opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selvstændigt erhvervsdrivende fysiske personer og for juridiske personer (selskaber mv.).

Afsnittet indeholder:

  • Definition af mindre og større virksomheder (A.B.3.2.1.1)
  • Mindre virksomheders selvangivelse og regnskab (A.B.3.2.1.2)
  • Større virksomheders regnskab (A.B.3.2.1.3)
  • Oplysninger om deltagerbeskattet virksomhed (A.B.3.2.1.4)
  • Oplysninger til beskatning efter VLS afsnit I og II (A.B.3.2.1.5)
  • Afstemning mellem regnskab, indberetninger og moms (A.B.3.2.1.6)
  • Hensættelser til konsolidering af fondskapital (A.B.3.2.1.7)
  • Oplysninger til brug for skyggesambeskatning (A.B.3.2.1.8).