åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om efterbetaling og skønsmæssige ansættelser efter opkrævningslovens bestemmelser.

Afsnittet indeholder:

  • Betaling og forrentning af krav i henhold til en efterangivelse, jf. OPKL § 5, stk. 1 (væsentlige ændringer) (A.B.5.1)
  • Skønsmæssig ansættelse efter opkrævningsloven (A.B.5.2)
  • Revisorpålæg - manglende regnskab - anvendelse af en ekstern revisor (A.B.5.3).

Bemærk

Skønsmæssige ansættelser efter skattekontrolloven fremgår af afsnit A.C.2.1.4.4.