åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om betaling og forretning af krav i henhold til en efterangivelse jf. OPKL § 5, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel (Nyt) (A.B.5.1.1)
  • Oversigt over anvendelsesområde og ikrafttrædelse  (Nyt) (A.B.5.1.2)
  • Anvendelsen af OPKL § 5, stk. 1, i henhold til lov nr. 832 af 14. juni 2022 (Nyt) (A.B.5.1.3)
  • Anvendelsen af OPKL § 5, stk. 1, i henhold til lovbekendtgørelse 2711 af 20. december 2021 (Nyt) (A.B.5.1.4)