Indhold

Dette afsnit handler om, at den afgiftspligtige person, der som kunde eller køber aftager momspligtige leverancer af varer eller ydelser med leveringssted i Danmark, i visse nærmere angivne tilfælde er den, der er betalingspligtig for moms af de leverede varer eller ydelser.

Se ML § 46, stk. 1, nr. 1-7, samt nr. 8-10, indført ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Dette betegnes også som "omvendt betalingspligt" for moms. Dvs. i perspektivet "omvendt" i forhold til hovedreglen om leverandørens eller sælgerens betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, 1. pkt.

Afsnittet indeholder: