Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når der fra udlandet leveres varer i form af gas og elektricitet med leveringssted i Danmark.  Se ML § 46, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Administrative regler.

Se også

Regel

Der er omvendt betalingspligt for moms, når en momsregistreret virksomhed i Danmark aftager:

  • Varer i form af gas, leveret gennem distributionssystemet for naturgas, fra en leverandør, der er etableret i udlandet.
  • Varer i form af elektricitet, leveret gennem distributionssystemet for elektricitet, fra en leverandør, der er etableret i udlandet.

Se ML § 46, stk. 1, nr. 5.

Om leverandørens etableringssted, se "Udenlandsk leverandør" i afsnit D.A.13.2.2.3.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til omvendt betalingspligt for moms ved levering af gas eller elektricitet:

Udenlandsk afgiftspligtig person, der leverer gas eller elektricitet med leveringssted i Danmark

Udenlandske afgiftspligtige personer, der leverer gas eller elektricitet med leveringssted i Danmark, er underlagt særlige oplysningskrav til faktura. Se momsbekendtgørelsens § 59 og afsnit A.B.3.3.1.5.

Den betalingspligtige person i Danmark

Den betalingspligtige person i Danmark er underlagt bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 4, nr. 3 og afsnit A.B.3.3.3.2.1.

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 1-11:

  • Afsnit A.B.3.3.1.5 Leverancer til andre EU-lande og omvendt betalingspligt.