Indhold

Dette afsnit handler om godtgørelse af og visse fritagelser for dansk moms ved leverancer til fremmede staters ambassader mv. og internationale organisationer med sæde i Danmark. Se ML § 45, stk. 2-11.

Afsnittet indeholder: