Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Motorkøretøjer

Regel

Fremmede staters herværende ambassader m.v., internationale organisationer og tilknyttet personale kan her i landet momsfrit indkøbe teleydelser samt varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder, i samme omfang som disse varer kan købes punktafgiftsfrit. Se ML § 45, stk. 4.

Den kreds af institutioner og personer, der kan købe momsfrit, er de samme institutioner og personer, der kan få momsgodtgørelse efter godtgørelsesordningen. Se henvisningen i ML § 45, stk. 4, til ML § 45, stk. 2. Se evt. "Hvem kan modtage godtgørelse?" i afsnit D.A.12.3.2.

Der skal anvendes fritagelsesattesten efter bilag II til momsforordningen. Det er Udenrigsministeriets protokol eller Forsvarsministeriet, der skal stemple eller påtegne attesten afhængig af, om det er ambassader mv. eller NATO-hovedkvarterer mv., der søges fritagelse for. 

Se også momsforordningens artikel 51, stk. 3, og afsnit D.A.10.1.1.7.6.

Motorkøretøjer

Når det gælder motorkøretøjer, skal følgende betingelser være opfyldt for, at momsfritagelsen er gældende:

  • Sælgeren skal være registreret for erhvervsmæssig afsætning af registreringsafgiftspligtige køretøjer efter REGAL § 14.
  • Køberen skal være berettiget til at købe motorkøretøjet registreringsafgiftsfrit efter REGAL § 2, stk. 2.

Ordningen for fritagelse for registreringsafgift administreres af SKAT i samarbejde med Udenrigsministeriet. Se evt. afsnit I.A.1.3.7.

Registrerede forhandlere, der momsfrit sælger motorkøretøjer til ambassader, tilknyttet personale m.fl., skal i deres regnskab opbevare dokumentation for, at SKAT har givet tilladelse til, at motorkøretøjerne kan sælges uden registreringsafgift.

Se også

Se også afsnit D.A.10.3.8 om momsfritagelse ved indførsel fra lande uden for EU til ambassader mv. i Danmark.