Der kan gives toldfritagelse ved midlertidig indførsel af katastrofeudstyr. Se GB artikel 565.

Det er en betingelse for anvendelse af proceduren, at udstyret

  • anvendes i forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse af følgerne af katastrofer eller lignende situationer, der berører EU´s toldområde, og
  • er bestemt til statslige organer eller organer godkendt af de kompetente myndigheder.

Der er indgået en aftale med Norge om samarbejde over grænsen for at forhindre eller begrænse skader på mennesker, ejendom eller miljøet i tilfælde af ulykker. Aftalen trådte i kraft den 9. august 1989.