Der er indført skattefrihed for rentetilskud i forbindelse med statskautionerede lån til renovering af rentolinhuse, jf. stk. 2 i tekstanmærkning nr. 108 ad 23.27.07 (nr. 356 i Finansministerens ændringsforslag 1-416). Ordningen er nedlagt i 2007-08, se finansloven for finansåret 2008 - Tekst § 23 Miljøministeriet. Selvom ordningen er nedlagt, vil skattefriheden have betydning i en årrække for de skatteydere, der har fået tilsagn om rentetilskuddet.

Se også

Se også Miljøministeriets svar på Alm. del, spm. 235 (2010-11, 1. samling).