Dato for udgivelse
01 Aug 2012 11:20
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0167270
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) Nr. 723/2011 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ophør af registreringen af importen fra Malaysia.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 693/2012 offentliggjort i EU-tidende L 203 af 31. juli 2012 ændret gennemførelsesforordning (EU) Nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved forordning (EF) nr. 91/2009 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål (toldtariffens pos. ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 og ex 7318 22 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia (MY), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej), ved indrømmelse af fritagelse for disse foranstaltninger til en eksporterende producent fra Malaysia, og om ophør af registreringen af importen fra denne eksporterende producent.

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 693/2012.

Forordningen træder i kraft den 1. august 2012.