Dato for udgivelse
15 Aug 2012 10:30
Resumé

SKAT tilbyder borgerne at levere årsopgørelser og lønoplysninger digitalt direkte til de finansielle virksomheder. Det er oplysninger, borgerne i dag selv leverer i papirform, hvis de skal søge om et lån. 


Når en kunde i dag søger lån eller kredit i en finansiel virksomhed som for eksempel bank, sparekasse eller realkreditinstitut, bliver kunden bedt om at indsende årsopgørelse og seneste tre lønsedler. SKAT tilbyder nu at overføre oplysningerne digitalt direkte til den finansielle virksomhed, så det bliver nemmere for både kunden og banken. Det kræver udelukkende, at kunden giver SKAT tilladelse med sin offentlige digitale underskrift (NemID), og at kunden har en netbank.

Med den nye mulighed vil kunden blive sparet for  besværet med at finde årsopgørelser og lønsedler frem. Og de finansielle virksomheder vil spare tid, da de slipper for at indtaste oplysningerne i deres systemer.

- Der er tale om et banebrydende digitaliseringsprojekt med et stort potentiale, siger fagdirektør for forretningsudvikling i SKAT, Richard Hanlov.

- De fleste virksomheder - både offentlige og private - har bevist, at de kan bygge fornuftige selvbetjeningsløsninger. Her går vi skridtet videre og deler data på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder. Det er vejen frem for nye initiativer på den digitale bane, så det tilfører merværdi for både myndighederne, virksomhederne og ikke mindst for borgerne, mener Richard Hanlov.

Pilotprojekt med Danske Bank
I første omgang er det Danske Bank, der bliver pilot på løsningen, som er klar i dag, 15. august. Det er målsætningen, at løsningen herefter udbredes til øvrige finansielle virksomheder, der yder lån, i begyndelsen af 2013.

- Med den nye løsning vil kunden på nettet kunne give samtykke til, at banken får oplysninger fra SKAT forud for et møde om kreditgivning. Så behøver kunden ikke selv medbringe oplysninger på papir. Desuden får vi mulighed for yderligere at forbedre vores onlineløsning til at søge om lån og kredit i netbanken, siger underdirektør Erik Møller Frandsen fra Danske Bank.

Konceptet om at videregive oplysningerne til den finansielle sektor er udarbejdet i samarbejde mellem SKAT, Danske Bank og Finansrådet.

FAKTA OM LØSNINGEN
De finansielle virksomheder skal betale for modtagelsen af data, så løsningen er omkostningsneutral for SKAT. Borgeren skal give SKAT samtykke til at videregive oplysninger til den finansielle virksomhed.

Samtykket skal borgeren give med sin offentlige digitale signatur NemID. Samtykket vil være forsynet med konkrete oplysninger om, hvad den finansielle virksomhed skal bruge oplysningerne til.

Den samlede "pakke" underskrives herefter med virksomhedens digitale signatur. Med de to underskrifter sikrer SKAT, at det afgivne samtykke kan kobles til en konkret borger, en konkret sag og en konkret finansiel virksomhed.

NemID løsningen bidrager på denne måde til en integration mellem borgerne, de finansielle virksomheder og SKAT. Når SKAT har fået borgerens samtykke, vil oplysningerne blive videregivet i krypteret form. De informationer borgeren giver samtykke til, at SKAT kan videregive, er alene almindelige årsopgørelsesoplysninger og lønoplysninger. De videregivne oplysninger bliver registret i borgerens Skattemappe. Her vil borgeren til enhver tid kunne se, hvilke konkrete oplysninger SKAT med hans/hendes samtykke har videregivet til en konkret finansiel virksomhed.

Aftalen mellem SKAT og den enkelte finansielle virksomhed indeholder blandt andet bestemmelser om:

  • at virksomheden skal overholde persondatalovgivningen og Datatilsynets vejledninger og anvisninger m.v.
  • at virksomheden skal overholde SKATs retningslinjer og vejledninger for brug af løsningen
  • at aftalen vil blive ophævet ved misbrug

Yderligere oplysninger:
Journalister: Fagdirektør Richard Hanlov tlf. 20 71 78 68 eller SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer tlf. 72 22 18 18