Dato for udgivelse
30 Aug 2012 09:49
SKM-nummer
SKM2012.474.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
12-0173900
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Indkomstarter + Angivelse og betaling
Emneord
Fribolig, værdiansættelse, beskatning af fri helårsbolig, tjenestebolig, personalegode
Resumé

Skatteministeriet afskaffer med virkning fra 1. januar 2013 de skematiske satser for værdiansættelse af fri eller delvis fri helårsbolig, der stilles til rådighed for ansatte som led i et tjenesteforhold

Hjemmel

Ligningsloven § 16

Reference(r)

Ligningsloven § 16

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.A.5.13.1.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.A.5.13.1.1.2

Skatteministeriet afskaffer skemalejesatserne til brug for værdiansættelse af markedslejen for hel eller delvis fri helårsbolig. Afskaffelsen af satserne sker med virkning fra 1. januar 2013.

De skematiske satser har igennem mange år været brugt ved fastlæggelsen af en lejeværdi for en helårsbolig, som ansatte af deres arbejdsgiver har fået stillet helt eller delvist frit til rådighed. Den ansatte har skullet beskattes af forskellen mellem den betalte leje og boligens markedsleje/lejen efter skemasatserne.

Baggrunden for afskaffelsen af satserne er, at de i mange tilfælde ikke som ellers tilsigtet afspejler den reelle markedsleje. Ligningslovens § 16 forudsætter, at den ansatte skal beskattes af den økonomiske fordel, som den ansatte opnår i forhold til markedslejen, men da de årlige skemalejesatser i praksis har udviklet sig i en retning, der i mange tilfælde har gjort dem uegnet til at afspejle markedslejen, har Skatteministeriet nu besluttet at afskaffe satserne.

Skatteministeriet oplyste i slutningen af 2012 i SKM2011.865.SKAT, at man forventede, at skemalejesatserne ville blive afskaffet med virkning fra 2013.

Beskatningen af fri helårsbolig skal fra 1. januar 2013 ske på baggrund af boligens markedsværdi.

Hvis arbejdsgiveren selv er lejer af boligen, der stilles til rådighed for den ansatte, anvendes denne leje, forudsat at der er tale om et lejeforhold mellem uafhængige parter (reel markedsleje). Hvis den ansatte selv betaler en andel af lejen, reducerer dette beskatningsgrundlaget.

Hvis arbejdsgiveren ikke selv afholder en lejeudgift, skal markedslejen findes, fx ved at se på lejen i lignende boliger i det pågældende område. Arbejdsgiveren skal således til brug for beskatningen af den ansatte foretage en individuel vurdering af den enkelte boligs udlejningsværdi. Den ansatte skal beskattes, hvis den ansatte betaler en leje, der ligger under markedslejen. Den ansatte skal i så fald beskattes af forskellen mellem boligens udlejningsværdi (markedslejen) og den fastsatte leje.

Der ændres ikke ved de lovbestemte særlige regler for hovedaktionærer, direktører mv. eller for tjenesteboliger.