Definition af begrebet subjektiv skattepligt

Ved begrebet "subjektiv skattepligt" forstås i dette afsnit, om en selvstændig enhed i henhold til selskabsskatteloven er fuld eller delvis skattepligtig til Danmark.