Definition af betegnelsen UCITS

Betegnelsen UCITS er en forkortelse af den engelske betegnelse for kollektiv investering med henblik på investering i værdipapirer, Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities.

UCITS er en lovreguleret opsparingsform baseret på regler om investorbeskyttelse.

Reglerne er defineret i UCITS-direktivet. Det gældende UCITS-direktiv er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF.

Pr. 1. juli 2012 findes der følgende UCITS i Danmark:

  • Investeringsforeninger
  • SIKAV'er, det vil sige selskaber med en selskabskapital, der er variabel 
  • Værdipapirfonde.