Indhold

I dette afsnit beskrives, om minimumsindkomsten skal udloddes.  

Regel

For at en SIKAV kan kvalificeres som minimumsbeskattet, skal afdelingen opgøre en minimumsindkomst, der beskattes i overensstemmelse med, at afdelingen har valgt, at afdelingens indkomst skal beskattes hos deltagerne efter reglerne for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Det er ikke et krav, at afdelingen udbetaler de beløb som minimumsbeskattes hos deltagerne. Hvis det minimumsbeskattede beløb ikke udbetales til deltagerne, anses beløbet for et nyt indskud. Se ABL § 27, stk. 1.

Se også

Se også:

  • afsnit C.D.1.1.10.10 "Investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde - bevisudstedende minimumsbeskattede - opgørelse af minimumsindkomsten", hvor det beskrives, hvad der omfattes af minimumsindkomst i LL § 16 C.
  • afsnit C.B.4.2 "Udlodning fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde", hvor det beskrives, hvordan henholdsvis almindelige investorer, investorer der driver næring med køb og salg af aktier og selskaber, fonde m.fl. skal beskattes af minimumsindkomsten.