Dato for udgivelse
24 Oct 2012 14:01
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0202912
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger over for importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse typer folie af aluminium i ruller, som ikke er hærdede, af en bredde på over 650 mm med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 973/2012 offentliggjort i EU-tidende L 293 af 23. oktober 2012 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 over for importen af visse typer folie af aluminium (toldtariffens pos. 7607 11 19 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import af visse typer folie af aluminium i ruller, som ikke er hærdede, af en bredde på over 650 mm med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 973/2012

Forordningen træder i kraft den 24. oktober 2012.