Dato for udgivelse
05 Nov 2012 12:43
SKM-nummer
SKM2012.617.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
12-0201519
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand
Emneord
Opkrævning, inddrivelse, henstand, restskat, forfaldne skatter fra tidligere indkomstår, betalingsevne, forskudsregistrering
Resumé

Denne meddelelse ophæver SKM2007.660.SKAT

Hjemmel

Kildeskatteloven §§ 61, stk. 3 og 61 A

Reference(r)

Kildeskatteloven §§ 61, stk. 3 og 61 A

Henvisning

Den Juridiske Vejledning afsnit G.A.3.1.3.2

Redaktionelle noter

Denne SKM erstatter SKM2007.660.SKAT

Efter en nærmere vurdering ophæves SKM2007.660.SKAT, idet dele af indholdet ikke er foreneligt med kildeskattelovens § 61, stk. 3, om indregning af restskat, samt at henvisningen til kildeskattelovens § 61 A ikke længere er relevant, idet denne bestemmelse blev ophævet med virkning fra den 1. januar 2010.

Der vil herefter ikke kunne bevilges henstand med hjemmel i ovennævnte SKM.

Tidligere SKM

Denne SKM erstatter SKM2007.660.SKAT