Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for ændring af vurdering af fast ejendom efter ejendomsvurderingsloven (EVL) dog med undtagelse af overgangsreglerne i EVL §§ 87 og 88. Afsnittet omhandler således ændring af de vurderinger, der er foretaget i det nye ejendomsvurderingssystem. 

Afsnittet indeholder: 

  • Hvilke vurderinger kan ændres (A.A.8.4.1.1)
  • Hvilken myndighed kan ændre en vurdering eller en del af en vurdering (A.A.8.4.1.2)
  • Hvilke adgange er der til at ændre en vurdering eller en del af en vurdering (A.A.8.4.1.3)
  • Hvem kan foranledige en ændring af en vurdering eller en del af en vurdering (A.A.8.4.1.4)
  • Ændring ved ordinær genoptagelse og ekstraordinær genoptagelse (A.A.8.4.1.5)
  • Vurderingsstyrelsens supplerende adgang til ændre vurderinger eller dele af vurderinger ved revision (A.A.8.4.1.6)  
  • Afledte ændringer af nyere vurderinger som følge af en afgørelse i en klagesag (A.A.8.4.1.7)
  • Konsekvenserne af en vurdering eller en ændring af en vurdering (A.A.8.4.1.8)
  • Praksis (A.A.8.4.1.9).

For reglerne vedrørende ændring af vurdering af fast ejendom efter den tidligere gældende vurderingslov (VUL) og overgangsreglerne i EVL §§ 87 og 88 se afsnit A.A.8.4.2.