Indhold

Dette afsnit handler om de regler for genbehandling af ejendomsvurderinger, der gælder fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. oktober 2020.

Afsnittet indeholder: 

  • Hvilke vurderinger kan ændres (A.A.8.4.1.1)
  • Hvilken myndighed kan ændre en vurdering eller en del af en vurdering (A.A.8.4.1.2)
  • Hvilke adgange er der til at ændre en vurdering eller en del af en vurdering (A.A.8.4.1.3)
  • Hvem kan foranledige en ændring af en vurdering eller en del af en vurdering (A.A.8.4.1.4)
  • Ændring ved ordinær genoptagelse og ekstraordinær genoptagelse (A.A.8.4.1.5)
  • Vurderingsstyrelsens supplerende adgang til ændre vurderinger eller dele af vurderinger ved revision (A.A.8.4.1.6)  
  • Afledte ændringer af nyere vurderinger som følge af en afgørelse i en klagesag (A.A.8.4.1.7)
  • Konsekvenserne af en vurdering eller en ændring af en vurdering (A.A.8.4.1.8)
  • Praksis (A.A.8.4.1.9)

 For reglerne vedrørende genoptagelse og revision efter 31. oktober 2020 se afsnit A.A.8.4.3