Liste over institutioner, der i 2021 er godkendt til at modtage gaver efter LL § 8 H (forskningsgaver)

Alexandra Instituttet

Alzheimerforeningen

Amager og Hvidovre Hospitaler, Akutmodtagelsen

Amager og Hvidovre Hospitaler, Anæstesiologisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Børneafdelingen

Amager og Hvidovre Hospitaler, Dagkirugisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Funktions & Billeddiagnostisk Enhed

Amager og Hvidovre Hospitaler, Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Gastroenheden, Kirurgisk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Infektionsmedicinsk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Biokemisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Forskningscenter

Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk afdeling, AMH

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk afdeling, GLO

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Enhed, Endokrinologisk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Enhed, Hjertemedicinsk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Enhed, Lungemedicinsk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Ortopædkirurgisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Patologiafdelingen

Arbejdermuseet

Arken - Museum for Moderne Kunst

Arkitektskolen Aarhus

ARoS Aarhus Kunstmuseum

BaneDanmark

Beredskabsstyrelsens Uddannelser

Billund Museum

Bioneer

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Abdominalcentret K

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Akutmodtagelsen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Anæstesiologisk Afdeling Z

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik AMED

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Dermato-Venerologisk Afdeling D og Videncenter for Sårheling (D/S)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Endokrinologisk afdeling

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Enhed for klinisk sygeplejeforskning

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, GCP-enheden

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Geriatrisk & Palliativ Afdeling GP

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Hjerteafdelingen Y

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Biokemisk Afdeling(KBA)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Farmakologisk Afdeling (FARM)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Lungemedicinsk Afdeling L

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Neurologisk Afdeling N

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Ortopædkirurgisk Afdeling M

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Parker Instituttet

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Røntgenafdelingen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Socialmedicinsk Center

Bornholms Kunstmuseum

Bornholms Museum

Børne Hjernecancer Foreningen

Børnecancerfonden

Cabi, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Selvmordsforskning

Center for Ungdomsstudier

Cepos

COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Copenhagen Business School, Department of Management, Society and Communication (MSC)

Copenhagen Business School, Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)

Copenhagen Business School, Institut for Digitalisering (DIGI)

Copenhagen Business School, Institut for Finansiering (FIN)

Copenhagen Business School, Institut for International Økonomi, Politik og Business (EGB)

Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)

Copenhagen Business School, Institut for Organisation og Arbejdssociologi (IOA)

Copenhagen Business School, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)

Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision (RR)

Copenhagen Business School, Institut for Strategi og Innovation (SI)

Copenhagen Business School, Økonomisk Institut (ECON)

Copenhagen Trial Unit

Danmarks Lungeforenings Fond

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Meteorologiske Institut

DANMARKS NATIONALBANK

Danmarks Statistik, Danmarks Statistik Administration

Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Universitet, DeIC

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Bioengineering

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Biosustain

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Byg

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Center for Olie og Gas

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Compute

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Elektro

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energi

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Engineering Technology

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Entrepreneurship

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fotonik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fysik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemi

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemiteknik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Learn for Life

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Management

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Mekanik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nanolab

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Sundhedsteknologi

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Vindenergi

Danmarks Tekniske Universitet, LifeScience Center

DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)

Dansk Blindesamfund

Dansk Jødisk Museum

Dansk Kræftforskningsfond

Dansk Sprognævn

DBI

DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING PÅ ROSENBORG

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Den Blå Planet

Den Danske Filmskole

DEN DANSKE FORSKNINGSFOND

Den Frie Lærerskole

Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum

Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum

Den Hirschsprungske Samling

Den Præhospitale Virksomhed - Akutenheden, Region Hovedstadens Akutberedskab

Designmuseum Danmark

Designskolen Kolding

DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB

Det Fynske Kunstakademi

Det Grønne Museum (Fusion af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Dansk Landbrugsmuseum)

Det Grønne Museum, Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup

Det Jyske Kunstakademi

Det Jyske Musikkonservatorium

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Danske Kunst- akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

DFM - Danmarks Nationale Metrologiinstitut 

DHI

Diabetesforeningen Danish Diabetes Association

Direktoratet for Kriminalforsorgen

DR

Energimuseet

Epilepsiforeningen

Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Midt/Vest

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Syd/Vest

Erhvervsakademi Aarhus

Esbjerg Kunstmuseum

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fjord- og bæltcentret i Kerteminde

Fonden Kraka

FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER

Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

FONDEN TEKNOLOGIRÅDET

FORCE Technology

Foreningen BLOXHUB

Forskningsenhed for Almen Praksis

Forsvarsakademiet

Fredericia Maskinmesterskole

Frederiksbergmuseerne 

Fuglsang Kunstmuseum

Furesø Museer

Faaborg Museum

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Gigtforeningen

Give-Egnens Museum

Glud Museum

Greve Museum

Handicapidrættens Videnscenter

HEART Herning Museum of Contemporary Art

Herlev og Gentofte Hospital, Akutmodtagelsen

Herlev og Gentofte Hospital, Allergi, Hud- og Kønssygdomme

Herlev og Gentofte Hospital, Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling (Gentofte)

Herlev og Gentofte Hospital, Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling (Herlev)

Herlev og Gentofte Hospital, Blodsygdomme

Herlev og Gentofte Hospital, Brystkirurgi

Herlev og Gentofte Hospital, Børn og Unge

Herlev og Gentofte Hospital, Copenhagen Academy for Medical Education & Simulation  (CAMES)

Herlev og Gentofte Hospital, Enhed for Klinisk Ernæringsforskning

Herlev og Gentofte Hospital, Forskningsenheden i Patientforløb

Herlev og Gentofte Hospital, Fysio- & Ergoterapi

Herlev og Gentofte Hospital, Hjerne- og Nervesygdomme

Herlev og Gentofte Hospital, Hjertesygdomme

Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Mikrobiologi

Herlev og Gentofte Hospital, Kræftbehandling

Herlev og Gentofte Hospital, Kvindesygdomme, Gynækologi og Fødsler

Herlev og Gentofte Hospital, Led- og Knoglekirurgi

Herlev og Gentofte Hospital, Mave-, Tarm-, og Leversygdomme

Herlev og Gentofte Hospital, Medicinske Sygdomme

Herlev og Gentofte Hospital, Nuklearmedicin

Herlev og Gentofte Hospital, Nyresygdomme

Herlev og Gentofte Hospital, Patologi

Herlev og Gentofte Hospital, Plastikkirurgi

Herlev og Gentofte Hospital, Røntgen og Skanning

Herlev og Gentofte Hospital, Urinvejssygdomme

Historie & Kunst

Hjerteforeningen

Hjerteforeningens Børnefond Børnehjertefonden , Hjerteforeningen

Holstebro Kunstmuseum

Idrættens Analyseinstitut

Industrimuseet Frederiks Værk

Industrimuseet 

Inge Berthelsens Legat , Epilepsiforeningen

INSTITUTET FOR FREMTIDSFORSKNING

IT-Universitetet i København, Business IT

IT-Universitetet i København, Computer Science

IT-Universitetet i København, Digital Design

J. F. Willumsens Museum

Kastrupgaardsamlingen

Kattegatcentret

KEA - Københavns Erhvervsakademi

Kirsten og Freddy Johansens Fond

Komiteen for Sundhedsoplysning

Kroppedal Museum 

Kræftens Bekæmpelse

Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg

Kunstmuseum Brandts

KVINFO

Københavns Museum

Københavns Universitet, Afdeling for Eksperimentel Medicin

Københavns Universitet, Arktisk Station

Københavns Universitet, Biologisk Institut

Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut

Københavns Universitet, BRIC

Københavns Universitet, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Københavns Universitet, Center for Sund Aldring

Københavns Universitet, Center of Basic and Translational Neuroscience

Københavns Universitet, DanStem

Københavns Universitet, Datalogisk Institut

Københavns Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund

Københavns Universitet, Globe

Københavns Universitet, Institut for Antropologi

Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Københavns Universitet, Institut for Farmaci

Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi

Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring

Københavns Universitet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi

Københavns Universitet, Institut for Klinisk Veterinærmedicin

Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Københavns Universitet, Institut for Matematiske Fag

Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik

Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi

Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Psykologi

Københavns Universitet, Institut for Statskundskab

Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og regionale studier

Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Københavns Universitet, JUR Forskningsområdet

Københavns Universitet, Kemisk Institut

Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet

Københavns Universitet, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

Københavns Universitet, Odontologisk Institut

Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut

Københavns Universitet, Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie, Græsk og Latin

Københavns Universitet, Sociologisk Institut

Københavns Universitet, SODAS

Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum

Københavns Universitet, Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Københavns Universitet, TEO Afdelinger

Københavns Universitet, TEO Center for Afrika

Københavns Universitet, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research

Københavns Universitet, Økonomisk Institut

Københavns Zoo

KØN - Gender Museum Denmark

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Langelands Museum

Lemvig Museum

Limfjordsmuseet

Louisiana - Museum of Modern Art

Læsø Museum

M/S Museet for Søfart

Marstal Søfartsmuseum

MARTEC - Maritime and Polytechnic University College

Maskinmesterskolen  i København

Middelaldercentret Forsøgscenter for Historisk Teknologi

Middelfart Museum

MILJØ- OG ENERGIFONDEN AF 2005

Moesgaard Museum

Museerne Helsingør

Museerne i Brønderslev Kommune

Museerne i Fredericia

Museet for Samtidskunst

Museet for Thy og Vester Hanherred

Museet på Sønderskov

Museum Amager

Museum for Forsyning og Bæredygtighed

Museum Horsens

Museum Jorn

Museum Kolding

Museum Lolland-Falster

Museum Midtjylland

Museum Mors

Museum Nordsjælland

Museum Salling

Museum Silkeborg

Museum Skanderborg

Museum Sydøstdanmark

Museum Sønderjylland

Museum Thy

Museum Vestfyn

Museum Vestsjælland

Museum Østjylland

Nationalmuseet

Naturama

Naturama Svendborg

Naturhistorisk Museum, Aarhus

Nivaagaards Malerisamling

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)

Nordjyllands Historiske Museum Aalborg

Nordjyllands Kystmuseum

Nordjyske Museer

Nordsjællands Hospital, Akutafdelingen

Nordsjællands Hospital, Anæstesiologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Billeddiagnostisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Børne- og Ungeafdeling

Nordsjællands Hospital, Forskningsafdelingen

Nordsjællands Hospital, Gynækologisk og Obsterisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Kirurgisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Kvalitets/udviklings afdeling

Nordsjællands Hospital, Lungemedicinsk og Infektionsmed. Afdeling

Nordsjællands Hospital, Neurologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Onkologisk og Palliativ Afdeling

Nordsjællands Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Øre, Næse og Halsafdelingen

Nordsøen, Oceanarium

Ny Carlsberg Glyptotek

Odense Bys Museer

Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi

Odense Universitetshospital, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

Odense Universitetshospital, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg

Odense Universitetshospital, Anæsthesiologisk Intensiv Afdeling V

Odense Universitetshospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Odense Universitetshospital, Bygningsdrift og Service

Odense Universitetshospital, Center for klinisk epidemologi

Odense Universitetshospital, Endokrinologisk Afd. M

Odense Universitetshospital, Fælles Akutmodtagelse FAM

Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G

Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Odense Universitetshospital, Gynækologisk / Obstetrisk Afd. D

Odense Universitetshospital, H.C. Andersen Børnehospital

Odense Universitetshospital, Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T

Odense Universitetshospital, Hjertemedicinsk Afdeling B

Odense Universitetshospital, Hudafdeling I og Allergicentret

Odense Universitetshospital, Hæmatologisk afdeling X

Odense Universitetshospital, Infektionsmedicinsk afdeling Q

Odense Universitetshospital, Kirurgisk Afdeling A

Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

Odense Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling

Odense Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling

Odense Universitetshospital, Klinisk IT

Odense Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Odense Universitetshospital, Klinisk udvikling

Odense Universitetshospital, Kæbekirurgisk Afdeling K

Odense Universitetshospital, Logistikafdelingen

Odense Universitetshospital, Lungemedicinsk afdeling J

Odense Universitetshospital, Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg

Odense Universitetshospital, Neurokirurgisk Afdeling U

Odense Universitetshospital, Neurologisk Afdeling N

Odense Universitetshospital, Nuclearmedicinsk Afdeling

Odense Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling Y

Odense Universitetshospital, Onkologisk Afdeling R

Odense Universitetshospital, OPEN

Odense Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afdeling O

Odense Universitetshospital, Patient- og Pårørendeservice

Odense Universitetshospital, Plastikkirurgisk Afdeling Z

Odense Universitetshospital, Radiologisk Afdeling, Svendborg

Odense Universitetshospital, Radiologisk Afdeling/Mammograficentret

Odense Universitetshospital, Rehabiliteringsafdelingen

Odense Universitetshospital, REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Odense Universitetshospital, Rengøring og Hospitalsservice

Odense Universitetshospital, Respirationscenter Syd

Odense Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling C

Odense Universitetshospital, Steno Diabetes Center Odense

Odense Universitetshospital, Sygehusapotek Fyn

Odense Universitetshospital, Sygehusenheden Ærø

Odense Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afdeling L

Odense Universitetshospital, Øjenafdeling E

Odense Universitetshospital, Økonomi og Planlægning

Odense Universitetshospital, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Ordrupgårdsamlingen

OvaCure , Symbion

Parkinsonforeningen

Politiskolen

Post/Tele Museumsfond , ENIGMA - Museum for post tele og kommunikation

Professionshøjskolen Metropol

Psykiatrifonden

Randers Kunstmuseum

Randers Regnskov

Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Region Hovedstadens psykiatri, Psykatrisk Center København

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Amager

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Bornholm

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans

Region Hovedstadens psykiatri, Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Region Midtjylland, DEFACTUM

Region Midtjylland, Hospitalsplanlægning

Region Nordjylland, Center for Klinisk Forskning

Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation (PFI)

Region Syddanmark, Sundhedsområdet, forskning

Ribe Kunstmuseum

Rigsarkivet

Rigshospitalet, Anæstesi og Operation

Rigshospitalet, Anæstesi- og Operationsklinikken

Rigshospitalet, Anæstesi- og Operationsklinikken, ANOP

Rigshospitalet, BørnUngeKlinikken

Rigshospitalet, Center for Aktiv Sundhed (CFAS)

Rigshospitalet, Enhed for Kirurgisk Patofysiologi

Rigshospitalet, Fertilitetsklinikken

Rigshospitalet, Finsenlaboratoriet

Rigshospitalet, Genomisk Medicinsk Enhed

Rigshospitalet, Glostrup, Dansk institut for Eksterne Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS

Rigshospitalet, Glostrup, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade

Rigshospitalet, Glostrup, Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling, GLO

Rigshospitalet, Glostrup, Klinisk Neurofysiologisk Klinik

Rigshospitalet, Glostrup, Neuroanæstesiologsik Klinik

Rigshospitalet, Glostrup, Neurologisk Klinik, N (Glostrup)

Rigshospitalet, Glostrup, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, VRR

Rigshospitalet, Glostrup, Øjenklinikken

Rigshospitalet, Gynækologisk Klinik

Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik

Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik

Rigshospitalet, Infektionshygiejnisk Klinik

Rigshospitalet, Infektionsmedicinsk Klinik

Rigshospitalet, Intensiv Terapi Klinik

Rigshospitalet, Karkirurgisk Klinik

Rigshospitalet, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik

Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi

Rigshospitalet, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

Rigshospitalet, Klinik for Rygmarvsskader

Rigshospitalet, Klinik for Vækst og Reproduktion

Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling

Rigshospitalet, Klinisk Genetisk Klinik

Rigshospitalet, Klinisk Immulogisk Afdeling

Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Rigshospitalet, Medicinsk Endokrinologisk Klinik

Rigshospitalet, Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme

Rigshospitalet, Nefrologisk Klinik

Rigshospitalet, Neonatalklinikken

Rigshospitalet, Neurokirurgisk Klinik

Rigshospitalet, Nordiske Cochrane Center

Rigshospitalet, Obstetrisk Klinik

Rigshospitalet, Onkologisk Klinik

Rigshospitalet, Ortopædkirurgisk Klinik

Rigshospitalet, Patologiafdelingen

Rigshospitalet, Radiologisk Klinik

Rigshospitalet, Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik

Rigshospitalet, Thoraxanæstesiologisk Klinik

Rigshospitalet, Thoraxkirurgisk Klinik

Rigshospitalet, Traumecenter og Akutmodtagelse

Rigshospitalet, Universiteternes Center for Sygepleje & Omsorgsforskning, UCSF

Rigshospitalet, Urologisk Klinik

Rigshospitalet, Øre- næse- halskirurgisk og Audiologisk Klinik

Ringkøbing-Skjern Museum

ROMU (Roskilde Museum)

Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi

Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø

Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

Roskilde Universitet, Roskilde Universitetsbibliotek

Rudersdal Museer

Rytmisk Musikkonservatorium

Scleroseforeningen

Sjællands Kirkemusikskole

Sjællands Universitetshospital, Akutafdelingen Køge

Sjællands Universitetshospital, Anæstesiologisk afd, Køge

Sjællands Universitetshospital, Billeddiagnostisk Afdeling, SUH Roskilde og Køge

Sjællands Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Hæmatologisk afd, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Kardiologisk Afdeling,  Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital, Klinisk Biokemisk afdeling, Roskilde og Køge

Sjællands Universitetshospital, Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital, Klinisk Immunologi, Næstved

Sjællands Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologi, Slagelse

Sjællands Universitetshospital, Klinisk Onkologisk Afdeling SUH Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Neurologisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital, Patologisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Pædiatrisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling, Roskilde og Køge

Sjællands Universitetshospital, Universitetsfunktionen og stab, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Urologisk afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Køge

Skagens Kunstmuseer

Skanderborg Museum

Skovgaard Museet

Sorø Kunstmuseum

Statens Museum for Kunst

Statens Serum Institut

Steno Diabetes Center Copenhagen

Struer Museum

Svendborg International Maritime Academy, SIMAC

Svendborg Museum

Syddansk Musikkonservatorium

Syddansk Universitet, Active Living and Health Informatics

Syddansk Universitet, Applied AI and Data Science

Syddansk Universitet, Biologisk Institut

Syddansk Universitet, Biomedicinsk Laboratorium

Syddansk Universitet, Biotechnology

Syddansk Universitet, Center for Industrial Elektonik (CIE)

Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Samfund

Syddansk Universitet, Centre for Energy Informatics

Syddansk Universitet, Centre for Nano Optics

Syddansk Universitet, Centre for Sustainable Engineering Operations Management

Syddansk Universitet, Chemical Engineering

Syddansk Universitet, CPOP

Syddansk Universitet, Electrical Engineering

Syddansk Universitet, Embodied Systems for Robotics and Learning

Syddansk Universitet, Forskningsenheden for Tromboseforskning

Syddansk Universitet, Innovation and Entrepreneurship

Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og  Molekylær Biologi

Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation

Syddansk Universitet, Institut for Entrepremørskab og Relationsledelse

Syddansk Universitet, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Syddansk Universitet, Institut for Historie

Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber

Syddansk Universitet, Institut for Marketing og Management

Syddansk Universitet, Institut for Matematik og Datalogi

Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin

Syddansk Universitet, Institut for Psykologi

Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning

Syddansk Universitet, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation

Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab

Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning

Syddansk Universitet, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Syddansk Universitet, IVØ-Analyse

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

Syddansk Universitet, Mechatronics

Syddansk Universitet, Retsmedicinsk Institut

Syddansk Universitet, SDU Centre for Sustainable Supply Chain Engineering

Syddansk Universitet, SDU Civil Engineering

Syddansk Universitet, SDU Design Engineering

Syddansk Universitet, SDU Game Development and Learning Technology

Syddansk Universitet, SDU Global Sustainable Production

Syddansk Universitet, SDU Life Cycle Engineering

Syddansk Universitet, SDU Mechanical Engineering

Syddansk Universitet, SDU Robotics

Syddansk Universitet, SDU UAS Centre

Syddansk Universitet, Software Engineering

Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed

Syddansk Universitet, The NanoSyd Center

Sydvestjyske Museer

Teknologisk Institut

Thorvaldsens Museum

Trapholt

Tunforeningen af 2019 til støtte for videnskabelig mærkning  af blåfinnede tun i dansk farvand

TYSTOFTEFONDEN

University College Lillebælt

University College Nordjylland

University College Sjælland (Absalon)

University College Syddanmark

Vardemuseerne

Vejdirektoratet

Vejen Kunstmuseum 

Vejle Museerne

VejleMuseerne

Vendsyssel Historiske Museum

Vendsyssel Kunstmuseum

Vestervig Kirkemusikskole

Vesthimmerlands Museum

Via University College

Viborg Museum

Viborg Stiftsmuseum

Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseet i Roskilde

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfæd

Willumsens Museum

Ærø Museum

Øhavsmuseet Faaborg

Østfyns Museer

Østsjællands Museum

AAGE V. JENSEN NATURFOND

Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø

Aalborg Universitet, Institut for Datalogi

Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer

Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring

Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi

Aalborg Universitet, Institut for Matematiske Fag

Aalborg Universitet, Institut for Materiale og Produktion

Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet, Institut for Planlægning

Aalborg Universitet, Institut for Politik og Samfund

Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialet Arbejde

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

Aalborg Universitet, Klinisk Institut

Aalborg Universitet, Statens Byggeforsknings Institut

Aalborg Universitet, AAU Business School

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Enheden for Psykiatrisk Forskning

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Forskningsenhed Børne- og ungdomspsykiatri

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Nord

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Syd

Aalborg Universitetshospital, Akut- og Traumecenter

Aalborg Universitetshospital, Anæstesi og Intensiv

Aalborg Universitetshospital, Arbejdsmedicin

Aalborg Universitetshospital, Arvelige Sygdomme

Aalborg Universitetshospital, Billeddiagnostik

Aalborg Universitetshospital, Blodsygdomme

Aalborg Universitetshospital, Brystkirurgi

Aalborg Universitetshospital, Børn og unge

Aalborg Universitetshospital, Danske Sundhedstjenesteforskningscenter

Aalborg Universitetshospital, Forskning, Uddannelse og Innovation

Aalborg Universitetshospital, Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje

Aalborg Universitetshospital, Fysio- og Ergoterapi

Aalborg Universitetshospital, Gigt- og Rygmedicin

Aalborg Universitetshospital, Gynækologi, Graviditet og Fødsel

Aalborg Universitetshospital, Hjertemedicin

Aalborg Universitetshospital, Hjerte-og Lungekirurgi

Aalborg Universitetshospital, Hormon- og Stofskiftesygdomme

Aalborg Universitetshospital, Hud- og Kønssygdomme,

Aalborg Universitetshospital, Infektionsmedicin

Aalborg Universitetshospital, Karkirurgi

Aalborg Universitetshospital, Klinisk Biokemi

Aalborg Universitetshospital, Klinisk Farmakologi

Aalborg Universitetshospital, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Aalborg Universitetshospital, Klinisk Immunologi

Aalborg Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologi

Aalborg Universitetshospital, Kræftbehandling

Aalborg Universitetshospital, Kæbekirurgi

Aalborg Universitetshospital, Køkkenfunktionen

Aalborg Universitetshospital, Lungemedicin

Aalborg Universitetshospital, Mave- og Tarmkirurgi

Aalborg Universitetshospital, Medicinsk afdeling Farsø (ny fra 2015)

Aalborg Universitetshospital, Medicinsk afdeling Hobro

Aalborg Universitetshospital, Medicinske Mave- og Tarmsygdomme

Aalborg Universitetshospital, Neurokirurgi

Aalborg Universitetshospital, Neurologi

Aalborg Universitetshospital, Nyre- og Urinvejskirurgi

Aalborg Universitetshospital, Nyremedicin

Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgi

Aalborg Universitetshospital, Patologi

Aalborg Universitetshospital, Plastikkirurgi

Aalborg Universitetshospital, Præhospital og akutmedicin

Aalborg Universitetshospital, Sexologi

Aalborg Universitetshospital, Socialmedicin

Aalborg Universitetshospital, Thisted Sygehus

Aalborg Universitetshospital, Tværfagligt Smertecenter

Aalborg Universitetshospital, Ældremedicin

Aalborg Universitetshospital, Øjensygdomme

Aalborg Universitetshospital, Øre-, Næse- og Halssygdomme

Aalborg Zoo

Aarhus Maskinmesterskole

Aarhus Universitet, AIAS Aarhus Institute for Advanced Studies

Aarhus Universitet, Center for Bioinformatik

Aarhus Universitet, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Aarhus Universitet, Center for Undervisning og Digitale Medier (TDM)

Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Aarhus Universitet, DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center fot Miljø og Energi

Aarhus Universitet, Faculty of Arts

Aarhus Universitet, Faculty of Science and Technology

Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen

Aarhus Universitet, Inst. for Forretningsudvik. og Teknologi

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

Aarhus Universitet, Institut for Biologi

Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin

Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Aarhus Universitet, Institut for Datalogi

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed

Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi

Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer

Aarhus Universitet, Institut for Geoscience

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Aarhus Universitet, Institut for Kemi

Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

Aarhus Universitet, Institut for Matematik

Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab

Aarhus Universitet, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Aarhus Universitet, Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin

Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab

Aarhus Universitet, Institut for Virksomhedsledelse

Aarhus Universitet, Institut for Økonomi

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Aarhus Universitet, Psykologisk Institut

Aarhus Universitet, The Interdisciplinary Nanoscience Center

Aarhus Universitet, Aarhus BSS

Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen

Aarhus Universitetshospital, Arbejdsmedicinsk Klinik

Aarhus Universitetshospital, Blodprøver og Biokemi

Aarhus Universitetshospital, Børneafdeling A.

Aarhus Universitetshospital, Dansk Center for Partikelterapi

Aarhus Universitetshospital, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liasisonpsykiatri

Aarhus Universitetshospital, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen

Aarhus Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G

Aarhus Universitetshospital, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afd. T, inkl. Thoraxkirurgisk afd.

Aarhus Universitetshospital, Hjertesygdomme

Aarhus Universitetshospital, Hud og Kønssygdomme

Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk Afd. R

Aarhus Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Farmakologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen

Aarhus Universitetshospital, Kvindesygdomme og fødsler

Aarhus Universitetshospital, Lungemedicinsk Afd. LUB

Aarhus Universitetshospital, Mave-Tarm Kirurgi

Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afd. MEA

Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afd. V

Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Neurokirurgisk Afd. NK

Aarhus Universitetshospital, Neurologisk Afd. F

Aarhus Universitetshospital, Neuroradiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, NUK - PET

Aarhus Universitetshospital, Nyremedicinsk Afd. C

Aarhus Universitetshospital, Operation og Intensiv - nord, syd, øst

Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd. E

Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut

Aarhus Universitetshospital, Plastik- og Brystkirurgi

Aarhus Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling U

Aarhus Universitetshospital, Røntgen og Scanning

Aarhus Universitetshospital, Skejby, Afdeling for Depression og Angst

Aarhus Universitetshospital, Skejby, Afdelling for Psykoser

Aarhus Universitetshospital, Skejby, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Skejby, Retspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Steno og Diabetes Center

Aarhus Universitetshospital, Tand-, Mund-, og Kæbekirurgisk Afd. O

Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afd. K

Aarhus Universitetshospital, Øjenafd. J

Aarhus Universitetshospital, Øre- Næse- og Halsafd. H