Liste over institutioner, der i 2016x er godkendt til at modtage gaver efter LL § 8 H (forskningsgaver)

AIDS-Fondet
Alexandra Instituttet
Alzheimerforeningen
Alzheimer-Forskningsfonden
Amager og Hvidovre Hospitaler, Afdelingen for Neurorehabilitering
Amager og Hvidovre Hospitaler, Akutmodtagelsen
Amager og Hvidovre Hospitaler, Anæstesiologisk Afdeling
Amager og Hvidovre Hospitaler, Børneafdelingen
Amager og Hvidovre Hospitaler, Funktions og Billeddiagnostisk Enhed
Amager og Hvidovre Hospitaler, Funktions og Billeddiagnostisk Enhed, Klinisk Fysiologisk sektion
Amager og Hvidovre Hospitaler, Funktions og Billeddiagnostisk Enhed, MR-forskningssektion
Amager og Hvidovre Hospitaler, Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling
Amager og Hvidovre Hospitaler, Gastroenheden, Kirurgisk Sektion
Amager og Hvidovre Hospitaler, Gastroenheden, Medicinsk Sektion
Amager og Hvidovre Hospitaler, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Amager og Hvidovre Hospitaler, Infektionsmedicinsk Afdeling
Amager og Hvidovre Hospitaler, Intern Medicinsk afdeling
Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Biokemisk Afdeling
Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Forskningscenter
Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Enhed, Endokrinologisk Sektion
Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Enhed, Hjertemedicinsk Sektion
Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Enhed, Lungemedicinsk Sektion
Amager og Hvidovre Hospitaler, Ortopædkirurgisk Afdeling
Amager og Hvidovre Hospitaler, Patologiafdelingen
Aragon Fonden
Arbejdermuseet
Arbejdstilsynet
Arken - Museum for Moderne Kunst
Arkitektskolen Aarhus
ARoS Aarhus Kunstmuseum
Billund Museum
Bioneer
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Abdominalcentret K
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Afdeling for Sammenhængende Patienforløb og Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Akutmodtagelsen
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Anæstesiologisk Afdeling Z
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik AMED
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Dermato-Venerologisk Afdeling D og Videncenter for Sårheling (D/S)
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Endokrinologisk afdeling
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Enhed for klinisk sygeplejeforskning
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Fysio- og Ergoterapiafdelingen
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, GCP-enheden
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Geratrisk Afdeling G
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Hjerteafdelingen Y
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Institut for Sygdomsforebyggelse
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Biokemisk Afdeling(KBA)
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Farmakologisk Afdeling (FARM)
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM)
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Koordinerende Forskningsenhed
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Lungemedicinsk Afdeling L
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Medicinsk afdeling C
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Neurologisk Afdeling N
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Ortopædkirurgisk Afdeling
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Ortopædkirurgisk Afdeling M
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Palliativ Medicinsk Afdeling
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Parker Instituttet
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Røntgenafdelingen
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Tværsektionel Forskningsenhed
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Urologisk Afdeling U
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, WHO-CC
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling
Bornholms Kunstmuseum
Bornholms Museum
Brandts
Byggeriets Evaluerings Centers Fond
Børnecancerfonden
BørneLungeFonden
CAMES, CAMES (varetages af Center for HR, C/O Gentofte Hospital)
Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats
Center for Politiske Studier (CEPOS)
Center for Regional- og Turismeforskning
Center for Selvmordsforskning
Center for Ungdomsstudier
CONCITO
Copenhagen Business School, Department for Business and Politics (DBP)
Copenhagen Business School, Department of International Business Communication (IBC)
Copenhagen Business School, Department of IT Management (ITM)
Copenhagen Business School, Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Copenhagen Business School, Institut for Finansiering (FIN)
Copenhagen Business School, Institut for Innovation og organisationsøkonomi (INO)
Copenhagen Business School, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL)
Copenhagen Business School, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)
Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Copenhagen Business School, Institut for Organisation og Arbejdssociologi (IOA)
Copenhagen Business School, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision (RR)
Copenhagen Business School, Institut for Strategi og Globalisering (SMG)
Copenhagen Business School, Juridisk Institut (JUR)
Copenhagen Business School, Økonomisk Institut (ECON)
Danmark-Amerika Fondet (Danmarks Amerikanske Selskab)
Danmarks Kunstbibliotek
Danmarks Lungeforening
Danmarks Lungeforenings Fond
Danmarks Meteorologiske Institut
DANMARKS NATIONALBANK
Danmarks Statistik
Danmarks Tekniske Museum
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Biosustain
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Byg
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Center for Olie og Gas
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Compute
Danmarks Tekniske Universitet, DTU DANCHIP
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Elektro
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energi
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fotonik
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fysik
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fødevarerinstitut
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemi
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemiteknik
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Management Engineering
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Mekanik
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nanotech
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nutech
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Systembiologi
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Transport
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Veterinærinstitut
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Vindenergi
Dansk Arkitektur Center (Fond)
Dansk Bibliotekscenter
Dansk Blindesamfund
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Dansk Jødisk Museum
Dansk Jødisk Museum
Dansk Kræftforsknings Fond
Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup
Dansk Sprognævn
Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy
Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Dania
Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Kolding
Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Lillebælt
Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Midt/Vest
Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Sjælland
Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Syd/Vest
Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Aarhus
Danske Erhvervsakademier, KEA - Københavns Erhvervsakademi
Danske Professionshøjskoler, Danmarks Medie og Journalisthøjskole
Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolen  i København
Danske Professionshøjskoler, Professionshøjskolen Metropol
Danske Professionshøjskoler, Professionshøjskolen UCC
Danske Professionshøjskoler, University College Lillebælt
Danske Professionshøjskoler, University College Nordjylland
Danske Professionshøjskoler, University College Sjælland
Danske Professionshøjskoler, University College Syddanmark
Danske Professionshøjskoler, Via University College
DBI
De Danske Kongers Kronologiske Samlinger
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
De Økonomiske Råd
DELTA
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
Den Hirschsprungske Samling
Den Præhospitale Virksomhed - Akutenheden, Den Præhospitale Virksomhed - Akutenheden
Den selvejende Institution Museum Vestsjælland
Designmuseum Danmark
Designskolen Kolding
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Det Grønne Museum (Fusion af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Dansk Landbrugsmuseum)
Det Jyske Musikkonservatorium
Det Kongelige Bibliotek
Det Kongelige Danske Kunst- akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
Det Kongelige Danske Musikkonserva torium
Det Kongelige Teater og Kapel
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
DFM
DHI
DR
Energi Fyns Udviklingsfond
Energimuseet
Enhed for patientsikkerhed, Koncern plan og udvikling
Esbjerg Kunstmuseum
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Fonden A Race Against Breast Cancer
Fonden Kraka
Fonden Lindoe Offshore Renewables Center
FORCE Technology
Forskningsenhed for Almen Praksis
Forsvarsakademiet
Frederiksberg Museerne 
Fuglsang Kunstmuseum
Furesø Museer
Faaborg Museum
Gammel Estrup, Herregårdsmuseet
Gigtforeningen
Give-Egnens Museum
Glud Museum
Greve Museum
H:S Hvidovre Hospital Alkohol-enheden
HANDICAPIDRÆTTENS VIDENSCENTER
Hasselbalch & Lykkegaard Andersens Forskningsfond
HEART Herning Museum of Contemporary Art
Helsingør Kommunes Museer
Herlev og Gentofte Hospital, Akutmodtagelsen Afdeling A
Herlev og Gentofte Hospital, Anæstesiafdeling
Herlev og Gentofte Hospital, Anæsthesiologisk Afdeling I
Herlev og Gentofte Hospital, Brystkirurgisk Afd. F
Herlev og Gentofte Hospital, Børneafdeling E
Herlev og Gentofte Hospital, Enhed for Klinisk Ernæringsforskning i Service & Logistik
Herlev og Gentofte Hospital, Enhed for Klinisk Ernæringsforskning i Service & Logistik
Herlev og Gentofte Hospital, Forskningsenheden i Kvalitet og Udvikling
Herlev og Gentofte Hospital, Fysio- og Ergoterapi Afdeling
Herlev og Gentofte Hospital, Gastroenheden
Herlev og Gentofte Hospital, Gynækologisk / Obstetrisk Afd. G
Herlev og Gentofte Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling
Herlev og Gentofte Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling
Herlev og Gentofte Hospital, Hud- og allergiafdeling
Herlev og Gentofte Hospital, Hæmatologisk Afd.
Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk afd.
Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk afd. (Herlev Hospital)
Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Fysiologisk & Nuklearmedicinsk afd.
Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Herlev og Gentofte Hospital, Lungemedicinsk Afdeling
Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afdeling Gentofte
Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afdeling Herlev
Herlev og Gentofte Hospital, Nefrologisk Afd.
Herlev og Gentofte Hospital, Neurologisk Afdeling N
Herlev og Gentofte Hospital, Onkologisk Afd. R
Herlev og Gentofte Hospital, Ortopædkirurgisk
Herlev og Gentofte Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling
Herlev og Gentofte Hospital, Patologiafdelingen
Herlev og Gentofte Hospital, Plastikkirurgisk Afd. V
Herlev og Gentofte Hospital, Radiologisk afdeling X
Herlev og Gentofte Hospital, Røntgen- og Skanningsafdeling
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk Afd. H
Historie & Kunst
Hjerteforeningen
Hjerteforeningens Børnefond (Børnehjertefonden)
Holstebro Kunstmuseum
I.M. Daehnfeldt Foundation
Idrættens Analyseinstitut
Industrimuseet Frederiks Værk
Industrimuseet 
INSTITUTET FOR FREMTIDSFORSKNING
IT-Universitetet i København
J.F. Willumsens Museum
JDRF-Fonden for Diabetesforskning
Justitsministeriets Forskningskontor
Kastrupgaardsamlingen
Kirsten og Freddy Johansens Fond
Kongernes Samling Rosenborg
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Kriminalforsorgen
Kroppedal Museum 
Kræftens Bekæmpelse
Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg
Kurt og Ingeborg Daells Fond til Lægevidenskabelig Forskning (KID-fonden)
Kvindemuseet i Danmark
KVINFO
Københavns Museum
Københavns Universitet Novo Nordisk Center for Basic Metabolic Research
Københavns Universitet, Afdeling for Eksperimentel Medicin
Københavns Universitet, Arktisk Station
Københavns Universitet, Biologisk Institut
Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut
Københavns Universitet, BRIC
Københavns Universitet, Center for Sprogteknologi
Københavns Universitet, Center for Sund Aldring
Københavns Universitet, Center of Basic and Translational Neuroscience
Københavns Universitet, DanStem
Københavns Universitet, Datalogisk Institut
Københavns Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi
Københavns Universitet, Institut for Antropologi
Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Københavns Universitet, Institut for Farmaci
Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi
Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
Københavns Universitet, Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab
Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Københavns Universitet, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Københavns Universitet, Institut for Matematiske Fag
Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik
Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Københavns Universitet, Institut for Produktionsdyr og Heste
Københavns Universitet, Institut for Psykologi
Københavns Universitet, Institut for Statskundskab
Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Københavns Universitet, Institut for VeterinærSygdomsbiologi
Københavns Universitet, JUR Forskningsområdet
Københavns Universitet, Kemisk Institut
Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet
Københavns Universitet, Nordisk Forskningsinstitut
Københavns Universitet, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research
Københavns Universitet, Odontologisk Institut
Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut
Københavns Universitet, Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie, Græsk og Latin
Københavns Universitet, Sociologisk Institut
Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet, Søren Kierkegaard Forskningscenteret
Københavns Universitet, TEO Afdelinger
Københavns Universitet, TEO Center for Afrika
Københavns Universitet, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
Københavns Universitet, Økonomisk Institut
KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Langelands Museum
Lemvig Museum
Limfjordsmuseet
Louisiana - Museum of Modern Art
Læsø Museum
M/S Museet for Søfart
Marstal Søfartsmuseum
Medicins Sans Frontieres/Læger Uden Grænser
Mermaid Projektet, Selvejende Institution
Middelaldercentret Forsøgscenter for Historisk Teknologi
Middelfart Museum
Moesgaard Museum
Movember Europe
Museerne i Brønderslev Kommune
Museerne i Fredericia
Museet for Samtidskunst
MUSEET FOR SAMTIDSKUNST ORD-BILLED-LYD
Museet for Thy og Vester Hanherred
Museet for Varde By og Omegn
Museet på Koldinghus
Museet på Sønderskov
Muserum
Museum Amager
Museum Horsens
Museum Jorn
Museum Lolland-Falster
Museum Midtjylland
Museum Mors
Museum Nordsjælland
Museum Skanderborg
Museum Sydøstdanmark
Museum Sønderjylland
Museum Vestfyn
Museum Vestsjælland
Museum Østjylland
Muskelsvindfonden
Nationalmuseet
Naturama
Naturhistorisk Museum, Aarhus
Nivaagaards Malerisamling
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)
Nordjyllands Historiske Museum
Nordjyllands Historiske Museum Aalborg Historiske Museum
Nordjyllands Kystmuseum
Nordsjællands Hospital, Akutafdelingen
Nordsjællands Hospital, Anæstesiologisk Afdeling
Nordsjællands Hospital, Billeddiagnostisk Afdeling
Nordsjællands Hospital, Børne- og Ungeafdeling
Nordsjællands Hospital, Forskningsafdelingen
Nordsjællands Hospital, Gynækologisk og Obsterisk Afdeling
Nordsjællands Hospital, Kardiologisk, Nefrologisk, og Endokrinologisk Afdeling
Nordsjællands Hospital, Kirurgisk Afdeling
Nordsjællands Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling
Nordsjællands Hospital, Kvalitets/udviklings afdeling
Nordsjællands Hospital, Lungemedicinsk og Infektionsmed. Afdeling
Nordsjællands Hospital, Neurologisk Afdeling
Nordsjællands Hospital, Onkologisk og Palliativ Afdeling
Nordsjællands Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling
Nordsjællands Hospital, Reumatologisk afdeling
Nordsjællands Hospital, Øre, Næse og Halsafdelingen
Ny Carlsberg Glyptotek
Odense Bys Museer
Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi
Odense Universitetshospital, Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV
Odense Universitetshospital, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S
Odense Universitetshospital, Afdelingen for Driftsoptimering og IT
Odense Universitetshospital, Anæstesiologisk afdeling V-Svendborg
Odense Universitetshospital, Anæsthesiologisk Intensiv Afdeling V
Odense Universitetshospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
Odense Universitetshospital, Center for klinisk epidemologi
Odense Universitetshospital, Endokrinologisk Afd. M
Odense Universitetshospital, Facilities Management
Odense Universitetshospital, Fælles Akutmodtagelse FAM
Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G
Odense Universitetshospital, Gynækologisk / Obstetrisk Afd. D
Odense Universitetshospital, H.C. Andersen Børnehospital
Odense Universitetshospital, Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T
Odense Universitetshospital, Hjertemedicinsk Afdeling B
Odense Universitetshospital, Hudafdeling I og Allergicentret
Odense Universitetshospital, Hæmatologisk afdeling X
Odense Universitetshospital, Høreklinikken
Odense Universitetshospital, Infektionsmedicinsk afdeling Q
Odense Universitetshospital, Kirurgisk Afdeling A
Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling
Odense Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling
Odense Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling
Odense Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Odense Universitetshospital, Kæbekirurgisk Afdeling K
Odense Universitetshospital, Lungemedicinsk afdeling J
Odense Universitetshospital, Medicinsk Afdeling M /FAM
Odense Universitetshospital, Neurokirurgisk Afdeling U
Odense Universitetshospital, Neurologisk Afdeling N
Odense Universitetshospital, Nuclearmedicinsk Afdeling
Odense Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling Y
Odense Universitetshospital, Onkologisk Afdeling R
Odense Universitetshospital, OPEN
Odense Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afdeling O
Odense Universitetshospital, Patienthotellet
Odense Universitetshospital, Plastikkirurgisk Afdeling Z
Odense Universitetshospital, Radiologisk Afdeling/Mammograficentret
Odense Universitetshospital, Rehabaliteringn- Svendborg
Odense Universitetshospital, Rehabiliteringsafdelingen
Odense Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling C
Odense Universitetshospital, Sygehusapotek Fyn
Odense Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afdeling L
Odense Universitetshospital, Videncenter
Odense Universitetshospital, Øjenafdeling E
Odense Universitetshospital, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F
Ordrupgaard
Ordrupgårdsamlingen
OvaCure
Post/Tele Museumsfond
Psykiatrifonden
Randers Kunstmuseum
Region Hovedstadens psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
Region Hovedstadens psykiatri, Psykatrisk Center København
Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Amager
Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup
Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Bornholm
Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Frederiksberg
Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup
Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Hvidovre
Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Nordsjælland
Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans
Region Hovedstadens psykiatri, Psykoterapeutisk Center Stolpegården
Region Midtjylland, DEFACTUM
Region Midtjylland, Hospitalsplanlægning
Region Nordjylland, Planlægning, kvalitet og analyse
Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Syddanmark, Sundhedsområdet, forskning
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
Ribe Kunstmuseum
Rigsarkivet
Rigshospitalet, Abdominalcentret - Anæstesi- og operationsklinik ANOP Klinik
Rigshospitalet, Abdominalcentret - Intensiv terapiklinik
Rigshospitalet, Abdominalcentret - Karkirurgisk Klinik RK
Rigshospitalet, Abdominalcentret - Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C
Rigshospitalet, Abdominalcentret - Medicinsk Endokrinologisk Klinik PE
Rigshospitalet, Abdominalcentret - Medicinsk Gastroenterologisk Klinik CA
Rigshospitalet, Abdominalcentret - Nefrologisk Klinik afdeling P 2132
Rigshospitalet, Abdominalcentret - Urologisk Klinik D
Rigshospitalet, Abdominalcentret -Hepatologisk Klinisk A
Rigshospitalet, Center for Klinisk Uddannelse - (CEKU)
Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Genomisk Medicin
Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Infektionshygiejnisk Enhed
Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Klinisk Immunologi
Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Patologisk Afdeling
Rigshospitalet, Diagnostisk Center- KF, Nuklearmedicin og PET
Rigshospitalet, Diagnostisk Center- Klinisk Biokemi
Rigshospitalet, Diagnostisk Center- Radiologi
Rigshospitalet, Finsencentret - Center for Inflammation og Metabolisme, Epidemiklinikken & Center f. muskelforskning
Rigshospitalet, Finsencentret - Center for medicinsk parasitologi; Epidemi klinikken
Rigshospitalet, Finsencentret - CHIP
Rigshospitalet, Finsencentret - Finsenlaboratoriet
Rigshospitalet, Finsencentret - Hæmatologisk Klinik
Rigshospitalet, Finsencentret - Institut for Inflammationsforskning
Rigshospitalet, Finsencentret - Klinik for Infektionsmedicin
Rigshospitalet, Finsencentret - Onkologisk Klinik
Rigshospitalet, Finsencentret - Radioterapiklinikken
Rigshospitalet, Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund
Rigshospitalet, Glostrup, Akutklinik
Rigshospitalet, Glostrup, Dansk Institut for Eksterne Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren (DEKS)
Rigshospitalet, Glostrup, Diagnostisk Afdeling
Rigshospitalet, Glostrup, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Rigshospitalet, Glostrup, HovedOrtocentret- Videncenter for Reumatologi og Rygkirurgi, VRR
Rigshospitalet, Glostrup, HovedOrtocentret- Øjenklinikken
Rigshospitalet, Glostrup, Klinik for Ergo- og Fysioterapi
Rigshospitalet, Glostrup, Klinisk Eksperimentel Forskning
Rigshospitalet, Glostrup, Medicinsk Afdeling M
Rigshospitalet, Glostrup, Neurocentret - Klinisk Neurofysiologisk Afdeling KNF
Rigshospitalet, Glostrup, Neurocentret - Neuroanæstesiologisk Enhed
Rigshospitalet, Glostrup, Neurocentret - Neurologisk Klinik, N (Glostrup)
Rigshospitalet, Glostrup, Reumatologisk Afdeling RM
Rigshospitalet, Glostrup, Videncenter for Rygsygdomme
Rigshospitalet, Hjertecentret - Hjertemedicinsk Klinik
Rigshospitalet, Hjertecentret - ThoraxAnæstesiologisk afdeling
Rigshospitalet, Hjertecentret - Thoraxkirurgisk Klinik
Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Anæstesi- og Operationsklinikken
Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Klinik for Ergo- og Fysioterapi
Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling
Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Læbe-Ganespalte Klinik
Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Ortopædkirurgisk Klinik
Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik
Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - The Cochrane Anaesthesia Review Group
Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Traumecenter og Akutmodtagelse
Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik
Rigshospitalet, Hvidovre, Klinik for  Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Anæstesi- og Operation
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Børnekirurgisk Klinik
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Enhed for Patofysiologi
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Enhed for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Fertilitetsklinikken
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Gynækologisk Klinik
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Klinik for Vækst og Reproduktion
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Klinisk Genetisk Afdeling
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Neonatalklinikken
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Obstetrisk Klinik
Rigshospitalet, Klinik for højt specialiseret Neurorehabilitering /traumatiske hjerneskader Udefunktion
Rigshospitalet, Neurocentret - Klinik for Rygmarvsskader. Udefunktion
Rigshospitalet, Neurocentret - Krisepsykologisk Enhed
Rigshospitalet, Neurocentret - Neuroanæstesiologi Klinik
Rigshospitalet, Neurocentret - Neurofysiologisk Klinik
Rigshospitalet, Neurocentret - Neurokirurgisk Klinik
Rigshospitalet, Neurocentret - Neurologisk Klinik, N  (Rigshospitalet)
Rigshospitalet, Neurocentret - Para- Tetraplegi, Hornbæk
Rigshospitalet, Nordisk Cochrane Center
Rigshospitalet, Nordisk Cochrane Center - Copenhagen Trial Unit
Rigshospitalet, Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF)
Ringkøbing-Skjern Museum
ROMU (Roskilde Museum)
Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier
Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet
Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
Roskilde Universitet, Institut for Natur, Systemer og Modeller
Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Globalisering
Roskilde Universitet, Roskilde Universitetsbibliotek
Rudersdals Museum
Rytmisk Musikkonservatorium
Scleroseforeningen
SFI - Det Nationale Forsknings- center for Velfærd
Silkeborg Kulturhistoriske Museum
Skagens Museum
Skovgaard Museet
Sorø Kunstmuseum
Statens Museum for Kunst
Statens Serum Institut
Statsbiblioteket i Aarhus og Statens Avissamling i Aarhus
Struer Museum
Svendborg Museum
Syddansk Musikkonservatorium
Syddansk Universitet, Biologisk Institut
Syddansk Universitet, Biomedicinsk Laboratorium
Syddansk Universitet, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering
Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed
Syddansk Universitet, Centre for Energy Informatics
Syddansk Universitet, Forskningsenheden for Tromboseforskning
Syddansk Universitet, IDEA - International Danish Entrepreneurship Academy
Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og  Molekylær Biologi
Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation
Syddansk Universitet, Institut for Entrepremørskab og Relationsledelse
Syddansk Universitet, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning
Syddansk Universitet, Institut for Historie
Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi
Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber
Syddansk Universitet, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi
Syddansk Universitet, Institut for Marketing og Management
Syddansk Universitet, Institut for Matematik og Datalogi
Syddansk Universitet, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi
Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin
Syddansk Universitet, Institut for Psykologi
Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning
Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation
Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab
Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning
Syddansk Universitet, Institut for Teknologi og Innovation
Syddansk Universitet, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Syddansk Universitet, IVØ-Analyse
Syddansk Universitet, Juridisk Institut
Syddansk Universitet, Laboratorium for Sammenhængende Undervisning og Læring
Syddansk Universitet, Mads Clausens Instituttet
Syddansk Universitet, Medicinsk Bioteknologisk Center
Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Syddansk Universitet, Palliativt Videncenter
Syddansk Universitet, Retsmedicinsk Institut
Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed
Sydvestjyske Museer
Teknologirådet
Teknologisk Institut
Thorvaldsens Museum
Trapholt
TystofteFonden
Universe Fonden
Vejdirektoratet
Vejen Kunstmuseum 
Vejle Museerne
Vendsyssel Historiske Museum
Vendsyssel Kunstmuseum
Vesthimmerlands Museum
Viborg Museum
Viborg Stiftsmuseum
Vikingeskibsmuseet
Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Ærø Museum
Øhavsmuseet Faaborg
Øjenfonden
Øjenforeningen Værn om Synet
Østfyns Museer
Østsjællands Museum
Aage V. Jensen Naturfond
Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi
Aalborg Universitet, Institut for byggeri og anlæg
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer
Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik
Aalborg Universitet, Institut for Fysik
Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab
Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation
Aalborg Universitet, Institut for Kultur og GlobaleStudier
Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet, Institut for Matematiske Fag
Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Aalborg Universitet, Institut for Mekanik og Produktion
Aalborg Universitet, Institut for Planlægning
Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialet Arbejde
Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab
Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse
Aalborg Universitet, Juridisk Institut
Aalborg Universitet, Klinisk Institut
Aalborg Universitet, Statens Byggeforsknings Institut
Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Center for Skizofreni
Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Enheden for Psykiatrisk Forskning
Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Enheden for Psykiatrisk Forskning
Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Forskningsenhed Børne- og ungdomspsykiatri
Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Nord
Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Syd
Aalborg Universitetshospital, Anæstesi og Intensiv
Aalborg Universitetshospital, Arbejdsmedicin
Aalborg Universitetshospital, Arvelige Sygdomme
Aalborg Universitetshospital, Billeddiagnostik
Aalborg Universitetshospital, Blodsygdomme
Aalborg Universitetshospital, Brystkirurgi
Aalborg Universitetshospital, Børn og unge
Aalborg Universitetshospital, Forskning, Uddannelse og Innovation
Aalborg Universitetshospital, Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje
Aalborg Universitetshospital, Fysio- og Ergoterapi
Aalborg Universitetshospital, Gigt- og Rygmedicin
Aalborg Universitetshospital, Gynækologi, Graviditet og Fødsel
Aalborg Universitetshospital, Hjertemedicin
Aalborg Universitetshospital, Hjerte-og Lungekirurgi
Aalborg Universitetshospital, Hormon- og Stofskiftesygdomme
Aalborg Universitetshospital, Infektionsmedicin
Aalborg Universitetshospital, Karkirurgi
Aalborg Universitetshospital, Klinisk Biokemi
Aalborg Universitetshospital, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Aalborg Universitetshospital, Klinisk Immunologi
Aalborg Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologi
Aalborg Universitetshospital, Kræftbehandling
Aalborg Universitetshospital, Kæbekirurgi
Aalborg Universitetshospital, Lungemedicin
Aalborg Universitetshospital, Mave- og Tarmkirurgi
Aalborg Universitetshospital, Medicinske Mave- og Tarmsygdomme
Aalborg Universitetshospital, Molekylær Diagnostik
Aalborg Universitetshospital, Neurokirurgi
Aalborg Universitetshospital, Neurologi
Aalborg Universitetshospital, Nyre- og Urinvejskirurgi
Aalborg Universitetshospital, Nyremedicin
Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgi
Aalborg Universitetshospital, Patologi
Aalborg Universitetshospital, Plastikkirurgi
Aalborg Universitetshospital, Præhospital og akutmedicin
Aalborg Universitetshospital, Sexologi
Aalborg Universitetshospital, Socialmedicin
Aalborg Universitetshospital, Ældremedicin
Aalborg Universitetshospital, Øjensygdomme
Aalborg Universitetshospital, Øre-, Næse- og Halssygdomme
Aarhus Universitet, AR Ph.d.-puljer og programmer
Aarhus Universitet, Arktisk Center
Aarhus Universitet, AU Herning
Aarhus Universitet, BSS PhD-skole
Aarhus Universitet, Center for Bioinformatik
Aarhus Universitet, Center for Quantum Geometry af Moduli Spaces
Aarhus Universitet, Center for Sciendeuddannelse
Aarhus Universitet, Center for Undervisning og Digitale Medier (TDM)
Aarhus Universitet, DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center fot Miljø og Energi
Aarhus Universitet, Faculty of Arts
Aarhus Universitet, Faculty of Health
Aarhus Universitet, Faculty of Health, forskerskeruddannelsen
Aarhus Universitet, Faculty of Science and Technology
Aarhus Universitet, ICOA
Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Aarhus Universitet, Institut for Bioscience
Aarhus Universitet, Institut for Datalogi
Aarhus Universitet, Institut for Erhvervskommunikation
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi
Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer
Aarhus Universitet, Institut for Geoscience
Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab
Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab
Aarhus Universitet, Institut for Kemi
Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund
Aarhus Universitet, Institut for Matematik
Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet, Institut for Odontologi
Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin
Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik
Aarhus Universitet, Institut for Virksomhedsledelse
Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunkation
Aarhus Universitet, Institut for Økonomi
Aarhus Universitet, Juridisk Institut
Aarhus Universitet, Psykologisk Institut
Aarhus Universitet, Rådgivnings- og støttecentret
Aarhus Universitet, The Interdisciplinary Nanoscience Center
Aarhus Universitet, Aarhus BSS
Aarhus Universitet, Aarhus Universitet, Fællesområdet
Aarhus Universitets Forskningsfond
Aarhus Universitetshospital Risskov, Afdeling M
Aarhus Universitetshospital Risskov, Afdeling P
Aarhus Universitetshospital Risskov, Afdeling Q
Aarhus Universitetshospital Risskov, Afdeling R Retspsykiatrisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital Risskov, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital Risskov, Psykiatri og Social
Aarhus Universitetshospital, Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Aarhus Universitetshospital, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I
Aarhus Universitetshospital, Anæsthesiologisk Afd. N
Aarhus Universitetshospital, Arbejdsmedicinsk Klinik
Aarhus Universitetshospital, Billeddiagnostisk Afdeling - MR-centret
Aarhus Universitetshospital, Børneafdeling A.
Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk -Venerologisk Afd. S
Aarhus Universitetshospital, Ergo- og Fysioterapiafdelingen
Aarhus Universitetshospital, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liasisonpsykiatri
Aarhus Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G
Aarhus Universitetshospital, Gynækologisk-obstetrisk Afd. Y
Aarhus Universitetshospital, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afd. T, inkl. Thoraxkirurgisk afd.
Aarhus Universitetshospital, Hjertemedicinsk Afd. B
Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk Afd. R
Aarhus Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Aarhus Universitetshospital, Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L
Aarhus Universitetshospital, Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. P
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Farmakologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Lungemedicinsk Afd. B
Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Afd. M
Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Afd. V
Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Kardiologisk Afd. A
Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Neurofysiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Neurokirurgisk Afd. NK
Aarhus Universitetshospital, Neurologisk Afd. F
Aarhus Universitetshospital, Neuroradiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Nyremedicinsk Afd. C
Aarhus Universitetshospital, Onkologisk Afd. D
Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd. E
Aarhus Universitetshospital, Patologisk-Anatomisk Institut
Aarhus Universitetshospital, Plastikkirurgisk Afd. Z
Aarhus Universitetshospital, Radiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling U
Aarhus Universitetshospital, Tand-, Mund-, og Kæbekirurgisk Afd. O
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afd. K
Aarhus Universitetshospital, Øjenafd. J
Aarhus Universitetshospital, Øre- Næse- og Halsafd. H