Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærkninger

TIEA

14.12.2011

 

BKI nr. 8 af 09.04.2018 07.01.2013

Virkning for skatteperioder, der begynder på eller efter 07.01.2013 eller, hvis der ikke er nogen skatteperiode, på alle skattekrav, som opstår på eller efter denne dag.

Straffesager fra 07.01.2013

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Bemærk

Uruguay har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.