Usbekistan har meddelt, at de ikke anser sig for omfattet af den dansk-sovjetiske DBO. Se SKM2003.260.DEP.

Bemærk

Usbekistan var omfattet af den dansk-sovjetiske DBO indtil opløsningen af Sovjetunionen i 1991. Om den dansk-sovjetiske DBO, se afsnit C.F.9.2.18.12 om SNG.