Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA)
  • Aftale om beskatning af indtægter fra opsparing.

Historikskema

Indhold Indgåel-sesdato Lovfor-
slags nr. og dato
Lov nr. og dato BKI nr. og dato Ikraft-trædelse Bemærk-
ninger
TIEA 07.09.2009 - -

BKI nr. 8 af 15.03.2011

25.01.2011 Virkning 01.01.2012

Straffesager 25.01.2005
Aftale

Beskatning af indtægt fra opsparing
14.09.2004

16.12.2004
- - BKI nr. 32 af 29.08.2005 01.07.2005 Virkning efter Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 artikel 17, stk. 2 og 3.

Turks- & Caicosøerne er endvidere omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. december 2013. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Aftale om beskatning af indtægter fra opsparing

Aftalen er indgået i tilknytning til EU's rentebeskatningsdirektiv, 2003/48/EF. Se afsnit C.F.8.1.2.4. Aftalen handler om indeholdelse af kildeskat og automatisk informationsudveksling om indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.