Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

30.08.2005

L 43 af 27.10.2005

Lov nr. 1184 af 12.12.2005

BKI nr. 1382 af 15.12.2005

23.12.2005

Virkning 01.01.2006

Ændring til BKI nr. 1382 af 15.12.2005

08.02.2006

-

-

BKI nr. 75 af 08.02.2006

01.03.2006

-

Bemærk - DBO'ens aftaleparter

DBO'en er en aftale mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark, og er udformet efter samme model som de almindelige DBO'er. Ordlyden er dog tilpasset efter det særlige forhold, at aftalen ikke er indgået mellem to stater, men mellem private organisationer.

Aftalen indeholder derfor ingen omtale af kontraherende stater, men kun henvisninger til de områder, hvor dansk eller taiwanesisk skattelovgivning gælder. Aftalen er heller ikke fra dansk side undertegnet af den danske regering, men af den danske aftalepartner, det vil sige de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei. Tilsvarende er aftalen fra taiwanesisk side undertegnet af Taipeis repræsentationskontor i Danmark.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 14 om frit erhverv
  • 22 om formue
  • 29 om territorial udvidelse.

Se også

Se også www.ntat.gov.tw/etwen om Taiwans skattemyndighed.