Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

23.02.1998

L 101 af 25.11.1998

Lov nr. 1029 af 23.12.1998

BKI nr. 7 af 22.02.1999

11.02.1999

Virkning 01.01.2000

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Thailand har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra 1. april 2022. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Se også

Se også www.rd.go.th om Thailands skattemyndighed.