Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraf-ttrædelse

Bemærk-ninger

DBO

20.06.1969

-

-

BKI nr. 88 af 12.10.1971

17.05.1971

Virkning 01.01.1966

Bemærk

Skatteåret i Trinidad og Tobago løber fra 1. oktober - 30. september.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 21 om andre indkomster
  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter
  • 28 om medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Se også

Se også