Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

05.02.1981

-

-

BKI nr. 78 af 29.07.1981

28.05.1981

Virkning 01.01.1982

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Tunesien har tiltrådt en ændringsprotokol til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Den træder i kraft 1. februar 2014. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også