Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historik

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

12.01.2010

-

-

BKI nr. 34 af 04.05.2010

23.04.2010

Virkning 01.01.2011

Straffesager 23.04.2010

San Marino har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1 december 2015. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Se også

Se også https://www.bcsm.sm/site/en/home/functions/statutary-functions/overdue-tax-collection.html om San Marinos skattemyndighed.