Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

30.03.2011

-

-

BKI nr. 29 af 25.10.2012

28.07.2012

Virkning 01.01.2013

Straffesager 28.07.2012

Seychellerne har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. oktober 2015. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Se også

Se også www.src.gov.sc/default.aspx om Seychellernes skattemyndighed.