Slovakiet har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. marts 2014. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Om Slovakiet, se i øvrigt afsnit C.F.9.2.19.6 om Tjekkoslovakiet.

Se også

Se også TfS 1995, 2 om Slovakiet.