Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

01.09.2009

-

-

BKI nr. 13 af 07.04.2011

01.04.2011

Virkning 01.01.2012

Straffesager 01.04.2012

St. Vincent og Grenadinerne har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. december 2016. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Bemærk

Saint Vincent og Grenadinerne er en østat i den østlige del af det Caribiske hav på grænsen til Atlanterhavet og er en del af de små Antiller.

Se også

Se også http://finance.gov.vc/finance/index.php om St. Vincent & Grenadinernes skattemyndighed.