Sverige har tilsluttet sig OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. april 1995 og den tilhørende ændringsprotokol med virkning fra den 1. september 2011. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Om Sverige, se i øvrigt afsnit C.F.9.2.14.7 om Norden.